Brist på pellets

Det är Brist på pellets över i princip hela Europa just nu. Inte gör den Sibiriska kylan över Sverige och övriga Europa saken bättre.

Tidigare har det varit flera varma år med lägre pelletsefterfrågan vilket resulterat i minskade lager och lägre produktion trots att det har byggts fler anläggningar som förbrukar pellets. Samtidigt har det varit en regnig höst i både Baltikum och Södra Sverige vilket påverkat råvarutillgången. I Baltikum har man inte klarat av att få ut skogsråvara förrän det blev kallt en bit in i januari och då hade redan flera sågverk stått still i flera veckor. Men även i Södra Sverige har man haft svårigheter att få ut virke till sågverk med konsekvensen att man producerat något mindre pellets enligt pelletsförbundet.

Undantag

Samtidigt har vi sedan några veckor tillbaka en kallare vinter än vi haft på flera år och med konsekvensen att det behövs mer pellets än vanligt. Pelletsförbundet menar att årets situation är tillfällig och att det kommer att höra till undantagen att vi hamnar i den här typen av svårigheter framöver. Pelletsproduktionen i världen ökar år för år och är idag omkring 30 miljoner ton. Det är en dubblering på de sista 5 till 7 åren.  

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste