Tre myter kring trähusbyggande

Trots ökat intresse finns fortfarande många myter kring det moderna, industriella trähusbyggandet. I början av februari höll föreningen Trästad ett seminarium där bilden av trähusbyggandet nyanserades. Under seminariet deltog några av Sveriges främsta experter inom trähusbyggande och de tog bland annat upp tre förlegade myter om trähusbyggande. Dessa handlar om akustik, fukt och kostnader.

Myt 1: Ljuden i trähus är värre

Ljud upplevs olika beroende på omgivning. Trähus har ett rykte om sig att vara ”högljudda”, men det är inte hela sanningen, menar forskare. Foto: Mostphotos


Det är en myt att det uppmätta decibelvärdet representerar ljudupplevelsen på ett bra sätt, menar Rikard Öqvist som är doktor i teknisk akustik i Umeå. I sin forskning har han visat att människor upplever att steg­ljudsisoleringen är sämre i trä- än i betonghus, trots att exakt samma decibel mäts. 2015 infördes en byggstandard för högre ljudklasser med betydligt hårdare funktionskrav för steg- och dunsljud i trähus vid låga frekvenser.
– Än så länge fungerar standarden som en rekommendation, men om den blir bindande kommer trähus inte kunna uppfylla funktionskraven med nuvarande byggnads­teknik, säger han.
Rikard Öqvist har utvecklat en ny utvärderings­metod för ljudisolering i bostäder så att uppmätt och upplevd ljudisolering stämmer bättre överens. Genom att använda den nya utvärderingsmetoden kommer det vara möjligt att utveckla nya tekniska lösningar för framtidens trähus. Ett alternativ för förbättrad stegljudsisolering i trähus kan vara att använda hybrider med inslag av betong.
– Ljud upplevs mycket olika. Det som anses vara välljud för vissa kan vara buller för andra och det är extremt svårt att mäta något så subjektivt på ett objektivt sätt. Verkligheten är en gråskala, men lagen om ljud är svart och vit, säger han.
För att formulera rimliga ljudkrav behövs en utvärderingsmetod som ger samma decibel när den upplevda ljudisoleringen är lika, oavsett stommaterial.

 

Myt 2: Trähus  är fuktiga

Att fukt skulle vara något unikt för trähus är bara förtal, menar forskare som pekar på Islands problem med mögelangrepp på flertalet betonghus.Foto: Mostphotos


Fukt är inget problem i ett trähus så länge huset är rätt konstruerat, menar Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling vid TMF. Han menar att oavsett byggnadsmaterial kommer inblandning av vatten och smuts under bygg­processen skapa problem. Att betong klarar att stå öppet för väder och vind under byggprocessen avfärdar han som en myt och nämner bland annat Islands kamp mot mögelangrepp, där sjukhus tvingats stänga på grund av angreppen.
– De flesta husen i Reykjavik är byggda i betong, däremot finns det gamla trähus bevarade i Reykjavik som inte är drabbade överhuvudtaget. Det handlar om hanteringen av materialet och konstruktiv utformning säger Rosenkilde som är positiv till den växande trenden med prefabricerade hus, där arbetet sker under kontrollerade former inomhus.
Dessutom börjar allt fler företag använda väderskydd , något han anser borde gälla för såväl betong- som trähus.

 

Myt 3: Dyrare än betong

Att det går upp till dubbelt så snabbt att bygga ett trähus jämfört med ett hus  betong lockar många. Investerare i bland annat London väljer tack vare tidsaspekten trä som byggmaterial.Foto: Mostphotos


Materialmässigt kostar ett trähus marginellt mer än ett betonghus, ungefär en-två procent. Men enligt Kenneth Wilén, vice vd vid Folkhem, är det hög tid att börja betrakta trähuskostnaden på ett nytt sätt. Istället för att enbart se till kostnaderna för det fysiska huset måste man enligt Wilén förstå och studera hela affären.
– Om vi istället låter ekonomer betrakta kostnaden får vi ett helt annat svar. De frågar sig hur en produkt kan påverka en affär och tar i beaktning att trähus kan byggas upp till dubbelt så snabbt, vilket även innebär att balansräkningen minskar dubbelt så fort, säger han.
Trähusbyggandets korta byggtider är bland annat ett resultat av att trä till skillnad från betong inte kräver någon uttorkningstid och är enkelt att prefabricera. Förutom att det innebär kortare bygg­tider innebär det även att det krävs mindre personal på byggarbets­platsen. Tidsaspekten har även lockat investerare i London, där det nu pågår en kraftig byggboom.
– Vanligtvis när man köper en nyproduktion kan man flytta in först om ett par år. Priset som kunden får betalas är tänkt att spegla en förväntad marknad. Men eftersom inflyttningen är så långt fram i tiden kan mycket på marknaden ske under den tiden. Vid trähusbyggande är byggtiden så pass kort det innebär en väsentlig skillnad hur man hanterar risk och riskkapital vid en affär, säger Kenneth Wilén.

 

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste