2017 blev ytterligare ett rekordår för biodrivmedel

Totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel jämfört med 17,2 TWh 2016, enligt senaste mätningarna.

Den totala användningen av biodrivmedel ökade med 2,3 TWh för 2017 jämfört med året innan. Foto: Svebio

Leveranserna av biodrivmedel för fordonsdrift utgjorde 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.


– Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Sverige har lyckats dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Det är även glädjande att användningen av fossil bensin, som ökade under 2016, minskade under 2017 till under 2015 års nivå. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio i pressmeddelandet.

Största biodrivmedlet

Biodrivmedlens snabba tillväxt de senaste åren beror ,enligt Svebio, till stor del på en ökad användning av HVO-diesel, som framställs av olika biobaserade råvaror. HVO är idag det största biodrivmedlet i Sverige.
Leveranserna har ökat mest i dess rena form, HVO100, men även HVO inblandat i bensin har visat en stark ökning under året. Enligt Svebio har ligger leveranserna av rapsdiesel, etanol och biogas på liknande nivåer som året innan. Biogas går dock framåt och andelen biogas i fordonsgas ökade till 87 procent. 


Fler möjligheter

– Sverige har haft en fantastisk ökning för biodrivmedel. Men vi har inte tagit vara på alla möjligheter. Beskattning av etanol och rapsdiesel under de senaste åren har hållit tillbaka dessa bränslen. Sverige har inte heller infört E10 i bensin som EU-standarden tillåter. Det finns alltså goda möjligheter att ytterligare höja andelen biodrivmedel och minska klimatpåverkan från transportsektorn, säger Tomas Ekbom, drivmedelsexpert på Svebio.

– Den av riksdagen beslutade reduktionsplikten som införs för bensin och diesel från 1 juli 2018 ser ut att hålla tillbaka snarare än att påskynda utvecklingen för biodrivmedel. Detta på grund av för lågt satta ambitionsnivåer. Det är därför av yttersta vikt att myndigheterna tar till sig årets statistik och justerar nivåerna snarast, fortsätter han.

En sammanställning av leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017. Källa: Svebio

 

 

 

 

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 februari 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste