Jämställdhetspris till skogbolag

Industrins jämställdhetspris 2018 gick till Domsjö Fabriker, för företagets viktiga insatser som främjar jämställdhet.

Jämställdhetspriset delades ut av jämställdhetsminister Åsa Regnér till  Domsjö Fabriker. Foto: Industrirådet

Årets Jämställdhetspris inom industrin gick till bioraffinaderiet Domsjö Fabriker. Fabrikens vd, Lars Winter, säger att utmärkelsen är ett bevis att företaget är på väg i rätt riktning. Domsjö Bioraffinaderiet har traditionellt varit en mansdominerad arbetsplats men i dag finns  kvinnor på fabrikens alla driftavdelningar och var fjärde ledare är kvinna.

– Vår målsättning är att se till individen, oavsett kön eller bakgrund och det har präglat all rekrytering under många år. Det har sålunda inte handlat om kvotering utan att finna rätt person på rätt plats och ta tillvara på de kvaliteter som en jämnare könsfördelning ger, säger Lars Winter, i ett pressmeddelande. 

Industrins jämställdhetspris delas ut till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Karin Bolling-Ferrel, vid Teknikföretagen och Industrirådet lyfter fram ledningens engagemang i utmärkelsen. 

– Domsjö Fabrikers arbete visar att det inte finns några genvägar när det gäller jämställdhet utan att det handlar om ett kontinuerligt arbete för att föra utvecklingen framåt. Här är ledningens engagemang en viktig framgångsfaktor, säger hon.

Juryns motivering

”Domsjö Fabriker tilldelas Industrins jämställdhetspris 2018 för sitt långsiktiga och metodiska arbete med jämställdhet. Företagets arbete grundar sig på ett synsätt där individen står i centrum, en vilja att attrahera den bästa kompetensen och att tillvarata och utveckla alla medarbetares kompetens samt en övertygelse om att jämställdhet bidrar till ökad effektivitet, större kreativitet och en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Genom ett utvecklat samarbete med utbildningssystemet, från grundskolan till högskolan, tar företaget också sikte på framtida medarbetare i strävan efter att öka jämställdheten ytterligare.”

 

Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste