Mer betalt för skyddad skog 2017

Utbetald ersättning för biotopskydd och naturvårdsavtal steg med cirka 11 procent jämfört med föregående år. Stigande priser på skogsmark är en av anledningarna. 

Högre ersättningar och färre andel skyddad natur jämfört med föregående år, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Foto: mostphotos

Under 2017 utbetalades 210,4 miljoner kronor i ersättning för skyddad skog. Av dessa gick 182,2 miljoner kr till biotopskydd och 28,2 miljoner kronor betalades för naturvårdsavtal.

Mer ersättning

Skogsstyrelsen skriver att ökningen är en följd av att priserna på skogsmark är stigande, men också att andelen biotopskydd, som ger en högre ersättning, har ökat.

– Under 2018 räknar vi med att skydda mer värdefulla skogar än under 2017 eftersom anslaget har höjts med 100 miljoner årligen motsvarande 40 procent. Dessutom kommer fler skyddade områden att kunna skötas genom det nya anslag vi fått till naturvårdande skötsel, säger Johan Åberg vid Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Mindre skyddad skog

Förutom högre ersättningar innebar 2017 en sänkning av hektar skyddad skog. Både biotopskydd och naturvårdsavtal rör i de allra flesta fall skog med registrerade nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen beslutade om 240 nya områden med biotopskydd. Besluten omfattade 1 237 hektar produktiv skogsmark vilket är 15 procent mindre än 2016. Förra året skrevs 130 nya naturvårdsavtal på en yta av totalt 829 hektar, vilket innebär en minsking på 30 procent jämfört med 2016. 

– Minskningen i skyddad areal beror framför allt på att vi hade ett mindre anslag för formellt skydd av skog under 2017 än året innan men även på att ersättningen per skyddad hektar stigit, säger Johan Åberg vid Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd på Skogsstyrelsen.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste