Konstgjord ekollondoft ska rädda ekplantering

Just nu pågår ett forskningsprojekt för att undersöka olika metoder att förvirra några av ekollonens värsta fiender, möss och sorkar. 

I dag ställer sork och möss till stora problem vid sådd av ekollon. Men olika doftkombinationer ska lura gnagarna att välja bort ekollonen. I det långa loppet hoppas forskare att kunskapen även kan komma att appliceras inom jordbruket. Foto: mostphotos

Sådd av ekollon istället för plantering har flera fördelar. Bland annat har vissa beräkningar visat att sådd kan halvera kostnaden jämfört med plantering, under förutsättningen att ekollonen får vara kvar i marken. Problem är att i dag äter sorkar upp åtta av tio ekollon. Gnagarna har ett extremt välutvecklat luktsinne och har inga problem att hitta nedgrävda ekollon. 

Nu pågår forskning om det går att lura bort möss och sorkar från ekollonen. Mattias Engman, doktorand vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap och forskar om metoder för att störa gnagarnas luktsinne. 

 - Frågan är vilken doft som lockar till sig djuren. När vi vet det är tanken att framställa doften kemiskt och sprida den i områden som planterats med ekollon. På så sätt blir gnagarna så förvirrade att de i bästa fall ger upp och söker maten någon annanstans, säger Mattias i ett nyhetsbrev från SLU Alnarp.

Rätt kombination

Mattias Engman undersöker ett 30-tal substanser, vilka analyserats på molekylnivå med gaskromatografi i kombination med masspektrometri. Han har med hjälp av musfällor i skogen undersöktes hur olika dofter lockade gnagarna. 

Eftersom sorkar och möss har likartade doftsystem tror Mattias att det kan fungera i bägge fallen. När han funnit vilken doftkombination som fungerar bäst för gnagarna blir nästa utmaning att paketera doften så att den inte flyktar bort. En möjlig variant är pellets som släpper ut doftämnen i jämn takt genom att binda doften till lignin.

Gnagare i jordbruket

Sedan länge har det varit känt att vissa dofter är mer lockande för djur, men att undersöka vilken typ av naturlig doft som är avgörande är ett nytt forskningsområde. Mattias menar att kunskapen har många fler tillämpningar än för sådd av ekar.

- I jordbruket är fröer som äts upp av gnagare ett enormt problem. En uppskattning är att riset som försvinner innan skörd skulle kunna föda 180 miljoner människor, säger han. 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste