Ingen ozonåterhämtning i Sverige

Även om ozonskiktet återhämtar sig vid polerna har forskare funnit det inte sker någon återhämtning på våra breddgrader. Orsaken är för närvarande okänd.

Forskarnas upptäckten att ozonet minskar vid låg latitud beskrivs som överraskande och orsaken är ännu inte känd. Foto: mostphotos

Sedan att hårdare krav förkemikalier infördes 1987 har delar av ozonlagret återhämtat sig, särskilt vid polerna. Men en ny studie visar att vid lägre breddgrader, mellan 60°N och 60°S (Stockholm ligger vid 59°N, London vid 51°N), återhämtar sig sannolikt inte stratosfäriskt ozon. Detta på grund av oväntade ozonminskningar i nedre delen av stratosfären. Orsaken är för närvarande okänd.

– Ozon har minskat globalt sedan 1980-talet, men samtidigt som förbudet mot freoner leder till en återhämtning vid polerna verkar det inte stämma för lägre breddgrader, säger professor Joanna Haigh, Granthaminstitutet vid Imperial College London, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande. 

Tänkbara orsaker

En tänkbar orsak kan vara att klimatförändringen förändrar mönstret på atmosfärens cirkulation, vilket leder till att mer ozon transporteras bort från tropikerna. En annan möjlig orsak kan vara att mycket kortlivade substanser, som innehåller klor och brom, skulle kunna förstöra ozon i den nedre stratosfären, skriver forskarna. Bland dessa finns kemikalier som används som lösningsmedel, färgavfall och avfettningsmedel. En kemikalie används till och med vid produktion av en ozonvänlig ersättning för freon.

 

Artikeln: ”Evidence for continuous decline in lower stratospheric ozone offsets ozone layer recovery” i Atmospheric Chemistry and Physics.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste