Svenska Skogsplantor investerar

Svenska Skogsplantor  investerar 40 miljoner kronor vilket förväntas leda till en ökning av leveranserna med cirka 10 procent.

Förra året blev ett bra år för Svenska Skogsplantor. De ökade den odlade plantvolymen med cirka 10 procent. De ser en fortsatt gynnsam utveckling med ökad efterfrågan av förädlade plantor. Därför investerar de 40 miljoner kronor för att kunna öka leveranserna med ytterligare knappt 10 procent till drygt 140 miljoner plantor enligt områdeschef Roger Johansson.

Svenska Skogsplantor har sex stycken plantskolor från Kilåmon i norr till Kalmar i söder och det finns utvecklingsplaner för alla produktionsanläggningarna för att möta den ökade efterfrågan. Vid Vibytorps plantskola i Hallsberg anläggs till exempel ny frilandsyta för odling och det sker även en utveckling av packlinjen för ökad kapacitet.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste