Starkt resultat för Moelven

Effektivare verksamhet och goda internationella marknadsförutsättningar gav resultatförbättringar för Moelven.

Moelven levererade ett starkt resultat. Foto: mostphotos

Rörelseintäkterna ökade med 4,5 procent under året, medan den under sista kvartalet ökade med 12 procent. 

– Omsättningen under fjärde kvartalet var betydligt högre än under samma period föregående år. De främsta orsakerna är höjda priser på industrivirke, tillfredsställande aktivitet inom byggvaruhandeln i Skandinavien samt högre aktivitetsnivåer inom produktområdena byggmoduler och limträ. Rörelseresultatet för kvartalet blev hela 125 miljoner norska kronor och rörelsemarginalen förbättrades till 4,6 procent, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, i ett pressmeddelande. 

Enligt Kristiansen har koncernen levererat i enlighet med de strategiska måltal som koncernen har satt upp.

– Nettoräntebärande skulder uppgick till 761 miljoner norska kronor vid årsskiftet. Vi har ett eget kapital på 41,5 procent och en avkastning på sysselsatt kapital  på 14,2 procent. Det är en tydlig förbättring med 9,9 procent under 2016. Det ackumulerade rörelseresultatet före avskrivningar är 716 miljoner norska kronor. Mina kolleger inom Moelven har all anledning till att vara nöjda med insatsen, säger han. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste