Smarta legohus för vuxna

Att trähusmarknaden aldrig varit hetare kan det jämtländska företaget Isotimber skriva under på. Nu tar de nästa steg och ställer om anläggningen för att klara av massproduktion av den unika träisoleringen.

Håvard Jegersted, vd för Isotimber, visar upp ett block. 
Foto: Elin Fries

Det enorma intresset för trähusbyggandet som vuxit sig allt starkare de senaste åren märks inte bara i olika höjdrekord i trä. Det är en bidragande anledning till att det Östersundsbaserade företaget Isotimber nu ger sig in på den stora spelplanen i husbyggandet.

– Tajmingen är extremt bra. Siktet har hela tiden varit att tillverka hus i större skala, säger företagets grundare Mikael Östling.

Isotimber grundades för drygt tio år sedan då Mikael bestämde sig för att förverkliga sin idé om att tillverka billigare, självisolerande trähus. Genom att fräsa ut tusentals luftkanaler i träklossar fungerar klossarna inte bara som byggmaterial utan även som isolering. Eftersom mate­rialet består av lika delar luft som trä är tanken att byggmaterialet kan ersätta de isoleringsmaterial som används inom byggindustrin i dag.

Expanderar 

Fram tills i dag har Isotimber främst producerat arkitektritade hus, men från och med våren 2018 kommer företaget dra igång fullskalig produktion av moduler och väggblock till flera, större projekt, däribland hotell, lägenheter, LSS-boende och förskolor.

– Allt eftersom företaget vuxit har vi flyttat till allt större lokaler. Att inte kunna möta efterfrågan med nog hög produktionskapaciteten har varit en flaskhals tidigare. Med vår nya och mer automatiserade produktionslinje kommer vi över tröskeln och kan leverera till större projekt, säger Håvard Jegersted, vd för Isotimber.

Förutom att leverera trähus som byggpaket som kunden själv får montera, produceras även färdiga moduler. I modulerna används Isotimbers väggblock tillsammans med korslimmat trä. Möjligheten att stapla de självbärande modulerna på samma sätt som lego gör att byggtiden kan dras ned rejält jämfört med vanliga hus.

– Modulhusen innebär en stor frihet för kunden, som i princip kan såga upp fönster och dörrar där det passar. Eller lägga till ännu en modul bredvid eller ovanpå den nuvarande, säger Mikael.

Öppnar emission

Möjligheterna att stapla moduler på varandra öppnar upp möjligheter för större byggnader. Genom att ta sig in på den marknaden öppnas helt nya möjligheter upp sig. Håvard berättar att Isotimber är redo att satsa på större aktörer därför öppnades en emission upp i januari, där företaget tar in tio miljoner. 

–Pengarna ska dels användas till att effektivisera och utveckla en produktionslinje och dels ge rörelsekapital till råvaruinköp inför kommande projekt, säger Håvard.

Hälsotänk

Från och med starten har Isotimbers grundare märkt en tydlig trend hos konsumenterna.

– Förut var det ett mer ensidigt fokus på pris och miljöaspekten, men de senare åren har hälsoaspekten blivit en allt viktigare faktor när kunder väljer stomme. Folk vill slippa ha plast i väggen, säger Mikael.

I dagsläget köps virket in av större skogsbolag, men Isotimber öppnar upp för att i framtiden kan det bli möjligt för privata skogsägare att leverera direkt till fabriken.

– Problemet är att det rör sig om så pass stora volymer och vi måste säkerställa att virket har rätt fukthalt. Men i framtiden hoppas vi på att kunna ha hela förädlingskedjan från skog till färdigt hus, säger Mikael.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 februari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste