Nytt från EU: Tallolja är förnyelsebart

Stora delar av skogsnäringen pustar ut efter EU:parlamentets omröstning om bioenergins roll i förnybartdirektivet. 

Massaved ska fortsätta definieras som förnybar och timmer får användas som bioenergi när det är lämpligt. Foto: Helena Högberg Åkerhielm

I dag röstade EU:parlamentet om bioenergins roll i förnybartdirektivet. Frågan huruvida massaved ska tillåtas som förnybart biobränsle i framtiden har sedan länge delat upp de politiska grupperna i parlamentet, där vissa grupper velat begränsa och i vissa fall helt fasa ut användningen av biobränslen. 

Dagens omröstning satte dock stopp för de planerna. Enligt LRF innebär omröstningen

1. Timmer får användas som bioenergi när det är lämpligt

2. Massaved och tallolja är fortsatt att definierade som förnybara. 

– Fantastiskt! Vi vann ALLT i omröstningen om förnyelsebar energi från skogen. Allt från svenska skogar accepteras som förnybart i Europa. Ett avgörande beslut för inte bara för Sverige utan även för klimatet! twittrade europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M). 

Även Fredric Federley (C) jublar över dagens resultat.

– Hela röstningen om förnyelsebart har gått rätt väg. Stort tack till alla kollegor för brett stöd!, skriver han på twitter

Om omröstningen gått annorlunda hade det kunnat få stora konsekvenser för svenskt skogsbruk. Fjellner skriver vidare att nu är det klart att Lantmännens etanol är bra och att talloljan är förnybar. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 januari 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera