Forskare söker skogliga köldhål

Ett team med forskare har tagit reda på var lokalt kallare platser i skogen finns, där temperaturkänsliga växter kanske kan överleva i ett varmare klimat. 

Forskare har letat efter platser där växter kan gömma sig från ett varmare klimat i skogen. Foto: mostphotos

Forskarna upptäckte att sommarens maximala temperaturer vid skogsmarken kan skilja sig mer än 10° C mellan platser som endast är 100 meter från varandra.

– Att veta var de kalla platserna finns gör att vi kan skydda dem och hjälpa arter anpassade till kyla att överleva ett varmare klimat. Att veta hur kallare mikroklimat uppkommer betyder att vi även kommer kunna skapa sådana platser genom att hantera våra skogar klokt, säger Caroline Greiser, doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, i ett pressmeddelande. 

Resultaten visade även att skogen spelar en avgörande roll vid reglering av varma marktempreaturer på sommaren, mer än hur den lokala terrängen ser ut.

Kända köldhål i Sverige

Köldhål brukar beskrivas som  orter som har en temperatur som är några grader lägre än orter runt omkring. I Sverige finns bland annat dessa kända köldhål: 

  • Horn i Östergötland
  • Fägerhult i västra Götaland
  • Idre-Storbo i nordvästra Dalarna
  • Gielas i Västerbotten
  • Nikkaluokta i Norrbotten

Källa: Folkbladet

– Med andra ord är temperaturskillnaderna mellan öppna och täta skogspartier större än skillnaderna mellan den soliga och den skuggiga sidan av en kulle, säger Caroline Greiser.

Kartorna kan användas för fortsatt klimat- och skogsforskning, men också förartbevarande och planering av markanvändning.

– Vi hoppas att den här studien ökar medvetenheten om att skogens täthet är viktig för det mikroklimatiska landskapet och att skogsbruket har möjlighet att sakta ner förlusten av biologisk mångfald. Konkreta åtgärder kan vara att minska skogsfragmentering eller skapa buffertzoner kring kalla platser, så att de förblir kalla när man hugger i närliggande område, säger Caroline Greiser.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste