Beslut om upplösning av naturreservatet Fylleryd

Växjö kommuns beslut att upplösa delar av naturreservatet till förmån av vägbygge har fått Naturskyddsföreningen och Mossornas vänner att överklaga. Länsstyrelsens bedömning är dock att kompensationsåtgärderna är tillräckliga. 

Tolv hektar av arealen av naturreservatet Fylleryd kommer upplösas till förmån för väganläggning. Naturreservatet omfattar totalt 522 hektar. Foto: mostphotos

I början av maj förra året tog Växjö kommun beslut om att upphäva en del av naturreservatet Fylleryd, vilket fick Naturskyddsföreningen Kronoberg, Naturskyddsföreningen i Växjö och Mossornas vänner att överklaga beslutet till Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har nu beslutat att avslå dessa överklaganden.

Sammanfattning av bedömningen som ligger till grund för detta är:
Upphävandet berör en mindre del av naturreservatet, cirka 2,3 procent och upphävandet sker för att möjliggöra utbyggnad av väganläggning som utgör riksintresse för kommunikation. Denna utbyggnad förutsågs redan vid beslutet som togs om naturreservat 1998.

Länsstyrelsens bedömning är att kompensationsåtgärderna är tillräckliga och att intrånget i naturvärdet och friluftslivet kompenseras i skälig utsträckning.

- Det är nu ett noga avvägt beslut som fattas, det är många aspekter som har vägts in. Naturreservatet sträcker sig över 522 hektar och det är 12 hektar av områdets sydvästra hörn som upphävs. Redan när naturreservatet bildades för tjugo år sedan övervägdes en ny trafiklösning och en zon ritades in på beslutkartan. Vi ser också att de kompensationsåtgärder som Växjö kommun åtar sig är bra. Det handlar bland annat om att drygt hälften av området kommer att skyddas mot produktionsinriktat skogsbruk och att ytan för friluftsliv kommer öka, säger Anders Flanking, länsråd, Länsstyrelsen i Kronobergs län, i ett pressmeddelande. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste