Ny forskning - skogsbrukets klimatpåverkan är större än befarat

Enligt en studie som publiceras i tidskriften Nature har skogsbruk mycket större påverkan på klimatet än vad forskarna tidigare antagit. Det är främst skogarnas förmåga att lagra koldioxid som minskar när människor brukar dem och detta gäller normalt skogsbruk och inte bara avskogning. 

Nya resultat visar att skogsbruk och bete har mycket större påverkan på klimatet än vad forskarna tidigare trott. 

Just nu lagrar all världens vegetation 450 miljarder ton kol. På så vis bromsar vegetationen den globala uppvärmningen genom att suga upp växthusgasen koldioxid ur atmosfären. Men om inga människor hade brukat jordens mark hade vegetationen enligt uppskattningar lagrat dubbelt så mycket kol.

Forskare vid det österrikiska Alpen-Adria universitetet och Stockholms Universitet studerat hur mycket av den här lagringsminskningen som beror på större ingrepp, som när skogar förvandlas till åkermark eller städer och vägar samt hur mycket som beror på mänsklig användning som inte ändrar landytans karaktär. Exempel på det sista är skogsbruk och bete.

Förvånande resultat

Förvånande nog visade det sig att avskogning bara orsakar lite mer än hälften av minskningen. Skogsbruk och bete orsakar nästan hälften av världens vegetations minskade lagring av kol.

– Våra resultat visar att konsekvenserna av skogsbruk och bete är mycket större än vad som tidigare antagits. Brukade skogar lagrar ungefär en tredjedel mindre kol än orörda skogar gör säger Karl-Heinz Erb från det österrikiska Alpen-Adria universitetet, i ett pressmeddelande.

Upptäckten kan innebära stora konsekvenser för framtidens klimat- och energipolitik eftersom studien tydligt påvisar sambandet mellan de minskande kollagren i skogarna och användandet av biomassa. Forskarna påtalar att precis som koldioxid släpps ut i atmosfären när vi bränner fossil olja eller gas släpps koldioxid ut när vi bränner vegetation som vuxit på jordytan idag. Även om skogen kan växa upp igen kommer den brukade skogen inte att lagra lika mycket kol som en orörd enligt forskningen.

Återställ brukade skogar

Martin Thurner från Stockholms universitet är en av forskarna bakom studien. I studien har forskarna använt satellitbilder för att kartlägga jordens skogars lagrade kol och Thurner menar att det nu finns tillräckligt med bra information om hur vegetationen och biomassan ser ut över hela jordklotet för att se effekterna av skogsbruk och inte bara av avskogning.

Att helt sluta med jordbruk och skogsbruk och låta jordens vegetation återgå till sitt naturliga stadium skulle kompensera för ungefär 50 år av dagens utsläpp av koldioxid. Men forskarna föreslår som en mer möjlig väg att återställa brukade skogar till 90 procent av sin naturliga förmåga att lagra kol. Det skulle kompensera för sju till tolv år av dagens koldioxidutsläpp.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste