Nu återupptar Skogsstyrelsen inventeringen av nyckelbiotoper

Efter nyår kommer Skogsstyrelsen återuppta nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige med förnyat arbetssätt. 

 

Från och med 1 januari kommer Skogsstyrelsen använda nya metoder för att identifiera nyckelbiotoper i nordvästra Sverie, i och med det avslutas pausen i nyckelbiotopsinventerinen.  Foto: mostphotos

I dag fattade Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör beslut om nytt arbetssättet med nyckelbiotopsinventeringen.

– Nu har vi en utvecklad metod att testa i skarpt läge som mycket väl svarar upp mot de ledord vi hela tiden haft med oss i processen: att metoden ska vara transparent, objektiv och förutsägbar, säger Herman Sundqvist i ett pressmeddelande. 

Nytt arbetssätt

I framtiden kommer Skogsstyrelsens personal bland annat att använda checklistor och provytor.Metoden ska användas i barrskog, barrnaturskog, lövrik barrskog och myr- och skogsmosaik.

Det kan handla om antal naturvärdesträd, som har särskild betydelse för vissa djur och växter men också mängden död ved.Provytor kommer att läggas ut inom inventeringsområdet för att kunna skatta olika naturvärden. För att öka transparensen är varje provyta koordinatssatt, vilket innebär att de kan besökas igen och utvärderas. I förlängningen ska det bli enklare att förutse om ett område ska klassas som nyckelbiotop.

Testår

2018 blir ett testår där metoden ska utvärderas och eventuellt justeras. Efter utvärdering och eventuella förändringar av metoden görs ett återbesök i de områden där bedömningen om det är en nyckelbiotop eller inte skulle kunna förändras.

Regeringen har aviserat ett uppdrag om en landsomfattande nyckelbiotopsinventering. Beslutet har ännu inte fattats men om det förändrar förutsättningarna kan dagens beslut behöva revideras. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 december 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste