#slutavverkat: Upprop i skogsbranschen

Uppmärksammade #metoo-kampanjer pågår i en mängd olika branscher och nu har den kommit till skogen med uppropet #slutavverkat 

En av berättelserna som skickats in via uppropet #slutavverkat. Texten går att läsa i sin helhet på instagram under #slutavverkat. 

I torsdags startade skogsbranschens egna upprop. Genom att gå in på Slutavverkat kan man skriva under för att stödja uppropet och/eller göra sin röst hörd genom ett anonymt inlägg där man kan berätta sin historia.

Slutavverkat går även att följa via instagram på kontot med samma namn. I skrivande stund har över trettio historiet skickats in. 

Skogsbranchens upprop

"Vi är kvinnor och icke-binära som jobbar eller har jobbat på skogsbolag, skogsägarföreningar, myndigheter eller i andra organisationer inom skogsbranschen. Vi är studenter som utbildar oss inom skogliga yrken. Vi är jägmästare, skogsmästare, skogstekniker och självlärda eller tillhör andra professioner som arbetar i skogsbranschen. Metoo-upprop har kommit från bransch efter bransch. Vår älskade skogsbransch är långt ifrån förskonad.

Det räcker nu.

Vi är less på att förminskas, nedvärderas och objektifieras sexuellt.
Vi är less på sexistiska kommentarer, skämt och jargonger.
Vi är less på att utsättas för skrämsel- och härskarteknik.
Vi är less på sexuella trakasserier och övergrepp.

I vår bransch råder machokultur, maktstruktur och tystnadskultur på alldeles för många arbetsplatser. Sexuella kommentarer och trakasserier förminskas och slätas över. Säger man ifrån när man på något sätt drabbas riskerar man att utfrysas, svartlistas och eller förlora chansen till jobb och vidare karriär. Som svartlistad är det svårt att byta jobb inom vår bransch där alla känner alla.

Detta måste få ett slut. En gång för alla.

Vår önskan är att våra chefer och våra manliga och kvinnliga kollegor läser våra berättelser och börjar prata med varandra om hur vi tillsammans ska förändra situationen. Tystnadskulturen måste brytas. Machokulturen och maktstrukturen likaså.

Arbetsgivare, styrelser, företagsledningar och chefer:
Ni ska ta ansvar. Ni ska skapa trygga arbetsplatser och ta jämställdhetsfrågor på allvar.
Vi vill ha ett arbetsklimat fritt från skadliga normer och sexism.
Vi vill ha arbetsplatser fria från diskriminering, förtryck och övergrepp.
Ni måste bryta machokulturen, maktstrukturen och tystnadskulturen som upprätthåller detta. Jämställdhet är inte något som ska stanna i fina policys eller användas i marknadsföringssyfte. Det är dags att gå från ord till handling. Börja agera nu! Uppföljning kommer att ske."

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 december 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste