Staten: fjällnära skog är värdelös

Kammarkollegiet menar att avverkning i fjällnära skog inte kan räknas som pågående markanvändning. Om det går igenom blir resultatet: ingen ersättning betalas ut till skogsägare med fjällnära skog. 

Kampen om den fjällnära skogen hårdnar. Foto: Elin Fries 

Kammarkollegiet ställer sig kritisk till att det bör utgå ersättning till skogsägare som inte ges avverkningstillstånd i till fjällnära skog. En grupp skogsägare har drivit ärendet via LRF konsult i Umeå och under hösten har Kammarkollegiet kommit med ett ställningstagande som kan få stora konsekvenser för skogsbruk i fjällnära skog.

I fjällnära skog råder särskilda regler för skogsbruk och till skillnad från övrigt skogsbruk krävs att Skogsstyrelsen ger tillstånd för avverkning där. Om en avverkning anses oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för natur- eller kulturmiljövården får Skogsstyrelsen inte ge tillstånd till avverkningen. Om tillstånd nekas anges det i 19 § att man i så fall har rätt till ersättning enligt de regler som gäller i miljöbalken, motsvarande vad som gäller vid t.ex. naturreservat.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet som sorteras under Finansdepartementet. Kollegiet har i uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, bland annat om ekonomi, kapitalförvaltning, juridik och miljörätt

Tidigare har skogsägare i fjällnära skogar kompenserats med 125 procent av marknadsvärdet, efter att Skogsstyrelsen betalade ut ersättningar på eget initiativ. Skogsstyrelsen beslutade dock i november förra året att tillfälligt stoppa arbetet med ersättning till markägare som fått nekat tillstånd att avverka fjällnära skog. Istället blev skogsägare hänvisade att stämma staten för att kunna få ersättning, med hänvisning till paragraf 19 i Skogsvårdslagen.

Ersättningsstopp

Framförallt menar Kammarkollegiet att det finns tre grunder till att ingen ersättning bör utgå till skogsägare i fjällnära skog som fått nekad avverkningsanmälan:

  •  Ingen pågående markanvändning. Kammarkollegiet skriver att ”nedtagning av enskilda träd med yxa för troligen mer än cirka 70 år sedan kan enligt statens mening inte jämföras, inte fysiskt sett och framförallt dess miljöpåverkan, med nuvarande kalavverkningar med skogsmaskiner, som medför en helt annan genomgripande miljöpåverkan av värden som troligen aldrig kommer att återställs.” Kollegiet menar då att en avverkning inte kan vara ”pågående markanvändning”.

 

  •  Fjällnära skog anses inte ha något värde. Kammarkollegiet menar även att ett nekat tillstånd formellt sett inte binder någon annan än den som har sökt och att fastighetsägaren då kan sälja skogen till en ny ägare som kan söka tillstånd igen.

 

  • Otillåtet statsstöd. Med hänvisning till EU:s bestämmelser om statligt stöd anser Kammarkollegiet att en utbetalning av ersättning till skogsägare med fjällnära skog ”hotar att snedvrida konkurrensen inom unionen vilket kan påverka handeln mellan medlemsstaterna”.

 

Nu ska frågan om ersättning prövas av mark- och miljödomstolen i Östersund. Det pågår även ytterligare mål angående samma fråga i mark- och miljödomstolen i Umeå.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 november 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste