Skogsstyrelsen överklagar lavskrikedom

Skogsstyrelsen har beslutat sig för att överklaga Mark- och miljödomstolens så kallade lavskrikedomarna som ger skogsägare rätt att avverka trots förekomst av lavskrika.  

Omstridd fågel. Lavskrikan har hamnat i fokus den senaste tiden sedan Skogsstyrelsen förbjöd fem skogsägare att avverka skog där det fanns förekomst av lavskrika. Foto: mostphotos

Skogsstyrelsen uppger att motivet är att det behövs vägledande domar från högre instans när det gäller hur artskyddet ska tolkas och beslutas om. Skogsstyrelsen har även tidigare begärt att regeringen utreder artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker.

– De senaste domarna från mark- och miljödomstolarna om tjäder och lavskrika som rör artskydd och skogsbruk, pekar i olika riktningar. Vi överklagar för att vi behöver få bättre klarhet i hur den här typen av ärenden ska hanteras, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Mark- och miljödomstolen i Östersund menar att beslutprocessen i Skogsstyrelsens agerande inte gick rätt till och att Skogsstyrelsen måste ta hänsyn till grundlagens egendomsskydd och äganderätten när den fattar beslut. Domen konstaterade att lavskrikan visserligen kräver en viss hänsyn men Skogsstyrelsen borde ha vägt egendomsskyddet, alltså skogsägarnas rätt till sin skog, mot naturvårdsintresset.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste