Skogsstyrelsen och nyckelbiotoperna

Nyckelbiotop är ett begrepp som Skogsstyrelsen skapat och som avser en särskilt skyddsvärd miljö där det kan förväntas finna rödlistade arter. Det är ganska lätt att finna skäl till att klassa ett område som nyckelbiotop, och nästan omöjligt att bevisa motsatsen. 

Kristin Nilsson, Fyrklövern. 

En sådan klassning innefattar i och för sig inte ett förbud mot avverkning, men eftersom skogsbolagen i sin miljöcertifiering åtagit sig att inte handla med virke från nyckelbiotoper blir den direkta följden av klassningen att avverkning inte är att tänka på. 

Ett beslut att klassa ett område som nyckelbiotop är, hör och häpna, inte överklagbart. Skogsstyrelsen kan alltså göra ett rejält intrång i skogsägarens möjlighet att bestämma över sin fastighet och skogsägaren kan inte ens få ärendet prövat av en andra instans. Skogsstyrelsens metoder för klassning verkar dessutom något svajiga – i våras meddelade man nämligen att man ”pausar” registrering av nyckelbiotoper i hela nordvästra Sverige just med hänvisning till att den metodik som används inte är lämplig där. 

Nu kanske någon påpekar att skogsägaren kan få ersättning när skogen klassas som nyckelbiotop. Det finns säkert någon som dessutom tycker att klassningen inte är ett så farligt intrång i markägarens rätt. Jag för min del tycker att ett beslut som i praktiken innebär ett avverkningsstopp är just ett rejält ingrepp i markägarens rätt. Dessutom är det inte alls så att alla får ersättning, det saknas nämligen medel för att i tillräcklig utsträckning ersätta samtliga drabbade skogsägare.

Visst ska vi värna om våra skogar och naturligtvis måste skogsägarna dra sitt strå till stacken, men intrång i äganderätten kan inte få ske med mindre än att besluten fattas genom en kontrollerad och rättssäker process där fullgod ersättning betalas ut utan fördröjning. Ett visst ljus kan dock skönjas i tunneln. Regeringen har nämligen aviserat att man vill satsa på att bevara skyddsvärda skogar, och som en del ska en ganska stor penningpåse avsättas för ersättning till skogsägare och metodutveckling. Jag hoppas för min del att denna typ av intrång i äganderätten i framtiden uppgraderas till en nivå där rätt till överprövning av Skogsstyrelsens beslut är en självklarhet.

Kristin Nilsson
Jurist på Fyrklövern i Mälardalen

 

Artikeln publicerades fredag den 27 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste