”Skogsägare blir styvmoderligt behandlade”

Medborgerlig samling är ett snabbt växande parti som går till val med faktabaserad politik som ledord. Partiet vill värna om äganderätten och motsätter sig hur skogsägare blir porträtterade av den sittande regeringen. 

Christoffer Lernö.Foto: Privat

Intresset för Medborgerlig samlings politik har fått ett tydligt uppsving efter decemberöverens­kommelsen 2014. Framförallt strömmade medlemmar till från allians­partierna, menar partiets  miljöpolitiska talesperson Christoffer Lernö. Partiet står tydligt till höger och beskriver sin politik som liberal-konservativ, men med en tydlig miljöprofil. 

– Till skillnad från Moderaterna driver vi frågan om hållbarhet med miljö­hänsyn. Centerpartier driver också de frågorna, men vi står till höger om dem. Dessutom menar vi vad vi säger, säger Christoffer. 

Partiet har också fått uppmärksamhet genom att vara tydliga med att de är öppna för ett samarbete med alla partier. De vill värna om demokratiska processen och vill förstärka försvar och rättsväsendet. 

– Det är mycket i svensk politik som vi ska greppa tag i. I dag är mycket som är på upphällning och många kärnverksamheter i samhället fungerar inte som de ska, säger Lernö. 

Ersättning 

När det kommer till vad som är den viktigaste skogspolitiska frågan är svaret enkelt. 

– Äganderätten är A och O. Vi tog i våras ett beslut som innebär att skogsägare ska ersättas för eventuella värdeförluster, som exempelvis dikning. Miljöarbete ska inte ske på skogsägarens bekostnad, säger Lernö. 

Framförallt värnar Medborgerlig samling den privata skogsägaren som de ofta tycker blir styvmoderligt behandlad.

– Mindre skogsägare lever för sin skog och har ett intresse att bruka skogen på ett bra sätt. Men staten sätter krokben för de små skogsägarna medan de låter större skogsbolag göra hur som helst. Det är de privata skogsägarna som ofta råkar illa ut, trots att det är de som ofta har den bästa skogen, säger Christoffer. 

Även om partiet ännu inte tagit några beslut i frågan är skogsägares rättigheter något som engagerar Christoffer och han kommer driva frågan i framtiden. 

Allemansrätten

Medborgerlig samling har en positiv syn på privat ägande. 

– Det är utgångspunkten för det goda samhället och man måste värna om ägande­rätten. Ett exempel är när det sker ockupation på någon annans mark. Man ska inte kunna utnyttja allemansrätten i alltför kommersiella sammanhang, menar Christoffer som förtydligar att partiet ännu inte tagit några beslut kring allemansrätten och att åsikterna är hans egna privata, men att Medborgerlig samling är väldigt tydliga med att äganderätten bör stärkas.

– Allemansrätten innebär en svår balansgång, det är en älskad lag men den får inte förstöra för den som äger skog, säger han. 

Som situationen är nu tycker han att statliga myndigheter inte använder sina befogenheter fullt ut och att det finns en risk att allemansrätten missbrukas. Därför måste poliser kunna garantera att lagen följs och att staten tar sitt ansvar att skogsägare inte kommer i kläm. 

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste