”Sunt förnuft borde styra skogspolitiken”

Låt den enskilda människan själv bestämma över sin närmiljö. Det menar Erika Sörengård som är ordförande i Landsbygdspartiet  som vill slå vakt om landsbygdsperspektivet.

Erika Sörengård.Foto: ELIN FRIES

– Vi vill stå för sunt förnuft i allting vi gör, partiet består av vanliga människor och vi försöker ha sunt förnuft som ledstjärna, säger Erika Sörengård.

Skogs- och jordbruks­p­olitik är något hon känner ett stort engagemang för och hon driver tillsammans med paritet rätten att bo var man vill i Sverige – vare sig det är i staden eller på landet.

– I dag är det ofta ett storstadsperspektiv på beslut, inte minst eftersom besluten tas i städer, säger hon.

En viktig förutsättning för skogsägare för att bosätta sig på landsbygden är rätten till att bruka den egna marken.

– Vi vill värna om äganderätten. Man måste försvara och stärka äganderätten. Det är jätteviktigt, som det ser ut i dag är skogsägaren nästan omyndigförklarad av våra myndigheter, säger hon och berättar att hon ser flera oroande trender för äganderätten där skogsägare inte får skälig ersättning samt svårigheter att överklaga. 

–Exempelvis menar regeringen att det ska skyddas mer skog vilket är orealistiskt. Vi har tillräckligt med skyddade områden. Över lag borde det också ses över. En nyckelbiotop kanske inte ska vara för evigt, utan omförhandlas med jämna mellanrum om förutsättningarna förändras.

SWEXIT

Partiet vill att Sverige ska lämna EU och förordar ett Swexit. Erika menar att tanken med EU var god, men att den nu har spelat ut sin roll.

– Med EU får vi en orättvis konkurrens. Just nu importerar vi enorma mängder, både bränsle och livsmedel för att det är billigare. Skogs- och jordbruk är våra viktigaste basnäringar. Mer närproducerat blir det inte och ett aktivt skogsbruk borde inte ses som en börda. Vi borde tvärtom bygga mer i trä, speciellt med tanke på klimat­hotet, menar hon.

Partiet har tagit tydlig ställning i vargfrågan och förespråkar att inte längre ha några frilevande vargar i landet.

– Det hänger ihop med jakten, men även andra näringar. Ska man kunna ha får och andra djur måste man kunna påverka sin situation lokalt. För en skogsfastighet till exempel kan värdet på gården sänkas genom att det finns varg i närområdet, säger hon.

Vargfrågan är tätt sammankopplad till synen på myndigheterna och Landsbygdspartiet tycker att myndigheterna ofta blir allt för påverkade av olika intresseorganisationer.

– Som det är i dag är våra myndigheter våra värsta fiender, säger Erika.

Ett exempel är Naturvårdsverket.

– Förut kändes det som om Naturårsverket jobbade för oss, men nu känns det snarare att de arbetar mot oss. Det kommer hela tiden nya krav och skogs- och jordbrukare kommer ofta i sista hand, säger hon.

Boplikt

Erika Sörengård berättar att partiet har pågående samtal om att införa boplikt som skulle innebära att skogsägare bor i närheten eller på själva fastigheten.

– Man måste lyfta frågan. Vill man ha en fungerande landsbygd i Sverige måste man titta på den biten. Man måste ha som syfte att bruka skogen och inte bara avverka och göra uttag och sedan försvinna. Att äga skog innebär både skyldigheter och rättigheter, säger hon.

Den lokala förankringen är med andra ord mycket viktigt för partiet, vilket även tankar på bolags­förbudet visar på.

– Bolagsförbudet får inte tas bort för lättvindigt, säger Erika och ger exempel på länder där så kallad land-grabbing skett där utländska köpare varit inblandade.

– Det är den som bor på landsbygden och äger skog som måste kunna påverka sitt eget närområde. Inte någon i vare sig Stockholm eller Bryssel, säger hon.

– Låt personer i staden bestämma om sitt närområde och låt personer på landet bestämma om sitt närområde. Vi vill se en ökad de-centralisering, även av demokratin.

Landsbygspartiet oberoende i korthet

Partiet beskriver sina fyra hörnstenar för en levande landsbygd som:  skapa framtidstro genom utveckling, utveckla företagande och service, utveckla demokrati och möjligheter att påverka samt bevara traditioner och kulturarv.

Partiordförande: Erika Sörengård

Lokalföreningar: cirka 30 etablerade lokalföreningar runt om i Sverige, samt ett tiotal nya på gång.

Grundades: 2006, har mandat i nio kommuner efter valet 2014.

Antal medlemmar: ständigt växande

Partiet driver bland annat dessa frågor:

  • Swexit – Sverige ska lämna EU. Partiet vill ha en folk­omröstning om medlemskapet.
  • Nej till det aktuella förslaget om att dela in landstingen i storregioner.
  • Bredband till landsbygden.
  • Differentierade skatter för landsbygden – lägre arbetsgivaravgift och drivmedelsskatt.
  • Vargfrågan – lägre rovdjurstryck och inga frilevande vargar.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste