Utredning om ny skogsvårdslag överlämnad

Den har varit försenad ett par gånger - men nu är utredningen om ny skogsvårdslag klar. 

I uppdraget bedömer utredaren Fredrik von Arnold att skogsvårdslagen är en sådan lag som omfattas av århuskonventionen, vilket innebär möjligheter att överklaga för non-governmental organizations (NGO). Såhär skriver utredaren: 

"Det har också hävdats att en rätt för miljöorganisationer att överklaga planerade avverkningar skulle innebära en kränkning av äganderätten till skogsmark och ett ingrepp i pågående markanvändning. Det får emellertid anses stå klart att öppnandet av klagorätt för t.ex. miljöorganisationer inte i sig kan anses utgöra en kränkning av äganderätten."

Saktionsavgifter föreslås införas i skogsbruket samt att fängelse införs i straffskalan. 

I uppdraget tar utredaren även upp uteblivna anmälningar om avverkning. Straffbestämmelserna för dessa skyldigheter upphävs. Istället ska en sanktionsavgift tas ut av markägaren om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan att Skogsstyrelsen underrättats. 

- Jag har i dag tagit emot betänkandet Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen från utredaren Fredrik von Arnold. Jag kommer att läsa betänkandet med stort intresse. Betänkandet kommer nu att analyseras av Regeringskansliet, säger Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

Den statliga utredningen om skogsvårdslagen innehåller 324 sidor och går att hitta HÄR

Bakgrunden till utredningen har varit tumultartad. I november 2015 tillsatte regeringen en särskild utredare, hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl, med uppgift att föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret när det gäller skyldigheter inom skogsvårdslagstiftningen, identifiera behov av tydliggörande av bestämmelser om överklagande i skogsvårdslagen samt att analysera om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnade av uppgifter. 

Landsbygdsminister Sven- Erik Buch. Foto: Carolina Wahlberg

Efter ett mycket uppmärksammat uttalande under Almedalsveckan 2016 där Riberdahl ifrågasatte om man ska ”tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt”. Kort därefter fick hon lämna uppdraget. 

Fredrik von Arnold utsågs som ny utredare av landsbygdsminister Sven- Erik Bucht i november 2016. Han kom då med önskemål om en förlängning av utredningen för att kunna leverera ett bra underlag till regeringen. Utredningen skjöts då fram från 31 mars 2017 till söndag 15 oktober. 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste