Från träspill till fiskfoder

Det går att tillverka protein till fiskfoder med råvara från skogen. Efter lyckade forskningsförsök öppnas nu möjligheten för storskalig produktion av en intressant proteinkälla för fiskfoderindustrin. 

Efter att proteinet filtrerats ut torkas och mals det till ingredienser i fiskfoder. Fiskfodret tillverkas genom att svampprotein får växa i stora sterila tankar med syresatt medium. Foto: Elin Fries

Växer framtidens fisk på träd? Sedan 2011 har forskaren Björn Alriksson och hans kollegor på RISE Processum arbetat med att utvinna protein från skogsindustrins restströmmar, till bland annat fiskfoder. Restströmmarna från skogsindustrin är ofta mycket näringsrika, vilket gör dem utmärkta att använda till grogrund för olika mikroorganismer.

– Processen går att jämföra med tillverkningen av Quorn, men vi använder även andra sorters svampar och istället för vete använder vi skogsindustriella sidoströmmar. Svampen äter näringen i restströmmen och bildar protein som filtreras ut och mals till ett pulver, som sedan kan användas som en ingrediens i fiskfoder, förklarar Björn Alriksson.

Äta trä

Intresset är stort för tekniken och Björn Alriksson tycker marknaden är lovande.

– Det är stor tillväxt inom fiskodlingssbranschen. Haven blir allt mer utfiskade samtidigt som jordens befolkning fortsätter att växa, säger han.

Björn Alriksson är projektledare för projektet vid SP Processum. Han ser fram emot att få äta fisk som utfodrats med fiskfoder baserat på deras teknik.
Foto: Elin Fries 

Dessutom växer intresset inom fiskodlingsindustrin för att få fram alternativ till dagens fiskfoder. I dag matas fisk i fiskodlingar ofta med antingen mjöl gjort på andra fiskar eller sojamjöl. Båda proteinkällorna är kontroversiella.

– Sojaodlingar sker ofta på mark som varit regnskog tidigare och vid fiskmjölsproduktionen fiskas stora mängder av vad som brukar kallas ”skräpfisk” ur haven för att malas till fiskfoder och det håller på att ta slut på fisk i haven, säger Alriksson.

Dagens fiskmjöl är relativt dyrt och med tekniken som Björn och hans kollegor tar fram tror han att priset kan bli betydligt lägre, så länge det blir en stor bulkprodukt.

– Man skulle kunna sälja miljoner ton och få ett relativt högt pris, säger han och ler.

Även köttdjursproduktion

Tekniken är utvecklad för att fungera i stor skala och det finns tankar på att framställa djurfoder på sikt.

– Det skulle vara möjligt att producera foderprotein för såväl fiskodling som köttdjursproduktion. I dag är dock fiskfodret betydligt högre prissatt. Fiskfoder är lite av ett premiumsegment, säger Björn. 

Tester med fisksorten tilapia har visat på goda resultat, nu undersöker forskarna hur lax och röding upplever fiskfodret. Foto: Rise

 

Att tillverka djurfoder med hjälp av svamp och träspill är inget nytt. Under 70-talet gjordes försök i Finland med goda resultat. Men när pappersbruket tvingades lägga ned och de skogsindustriella sidoströmmarna upphörde lades djurfodertillverkningen ned.

Vuxit snabbt

Björn Alriksson kontrollerar bioreaktorerna där svampen växer. 

Sedan starten har forskningsprojektet vuxit snabbt. Till en början gjordes försök i labbet, med små behållare, men i dag används stora bioreaktorer som har en kapacitet upp till tio kubikmeter. Svamparna växer väldigt fort och efter ett dygn kan ett kilo blivit flera ton. Fiskodlingsförsök har utförts på Island tillsammans med isländska kollegor. Vanligt fiskmjöl byttes till stor del ut mot proteinet som Processum tagit fram. Björn beskriver det som en av höjdpunkterna med projektet.

– Om det inte hade gått bra hade vi inte fått några andra projekt, och efter det började företag som har tillgång på olika sidoströmmar från skogen höra av sig och fråga om samarbete.

 

Än så länge sker ingen kommersiell verksamhet, även om fiskodlare i Norge har visat ett stort intresse. För att verksamheten ska kunna ta nästa steg säger Björn att man fokuserar på att optimera produktionsprocessen.

– Det krävs stora volymer av skogsindustriella sidoströmmar för att det ska bli lönsamt, säger Björn.

 

Just nu undersöker Björn och hans kollegor hur odling av premiumfiskarna lax och röding fungerar i större skala. Studien är inte helt klar och resultaten är ännu inte offentliga men Björn är nöjd.

– Jag kan säga att det ser lovande ut, säger han. 

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 oktober 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste