Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare

Med hjälp av drönare kan barkborreangrepp upptäckas innan det är för sent. Det österrikiska företaget Festmeter använder en infraröd kamera för att se insektsangreppen i ett tidigt stadium. Resultaten har varit positiva och nu vänder man blicken mot Sverige. 

Barkborreangrepp är ett stort problem för skogsägare. Nu har en ny teknisk lösning släpps på marknaden. Foto: Anton Holmström

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar och orsakar årligen stora virkesvärdesförluster för skogsägare. Dessutom får vi räkna med att skador orsakade av granbarkborren kommer att öka i stora delar av Europa i framtiden. Denna teori presenterades nyligen i en stor studie som letts av SLU. Studien visar på en ökad risk för

Berndt Cresnar och Anton Holmström tror på drönare som ett hjälpmedel inom skogsskötsel i framtiden. Foto: Elin Fries

skador under varma och torra somrar och efter stormfällningar, händelser som troligtvis kommer bli allt vanligare som ett resultat av klimatförändringen. Det kan finnas stora fördelar med att upptäcka angreppen i tid innan de blir för omfattande. Nu har ett öster­rikiskt företag, Festmeter, tagit hjälp av drönare för att upptäcka attackerna i tid. Fördelarna med att använda drönare är framförallt tidsvinsten.

– Fältpersonal kan upptäcka barkborreangrepp åtta till tio veckor efter en barkborreattack, då trädet är torkstressat och får brunare barr. Med drönaren kan vi upptäcka attacker fyra till fem veckor tidigare, sa Berndt Cresnar som arbetar med försäljning och strategi för Festmeter under en presentation på Elmia Wood. 

Drönare som inventerar

Träd som blivit angripna av granbarkborrar förlorar snabbt klorofyll i barrmassan. Dessa förändrade halter av klorofyll är möjliga att upptäcka med speciella infraröda kameror, innan träden rent synligt skiftar färg från grönt till brunt.

– Vi använder speciella kameror som kan mäta infrarött ljus. Med hjälp av bildanalyser efteråt kan vi lätt upptäcka angrepp på levande träd, säger Berndt Cresnar. 

Förutom drönare går det även att använda flygplan för att fotografera de aktuella områdena. Efter bild­analysering får kunden information om barkborre-­situationen på drabbade träd, samt en gps-position för enskilda träd. 

Nu hoppas Berndt Cresnar bara att övrig teknik snart kommer ikapp drönaren. 

– En nackdel i dagsläget är att även om det går lätt att identifiera ett träd som är angripet är dagens gps:er ofta inte nog exakta för att skogsägaren senare ska kunna hitta rätt träd. 

Vikten av att upptäcka insektsangrepp tidigt är något som Skogsstyrelsens drönarexpert, Anton Holmström, håller med om. För att bekämpa ett utbrott av barkborre krävs det flera olika åtgärder, bland annat att man tidigt tar ut angripna träd. Då är det viktigt att man lätt hittar alla träd och är säker på att man inte missat något.

Han funderar på om hur olika sökmetoder kan komplettera varandra. Snifferdog är ett företag där man använder hundar för att upptäcka granbarkborrar. Hundarna har visat sig vara effektivare på att identifiera skadade träd än tränade skogstjänstemän. Stora arealer ställer dock till problem, men däremot är hundarna fenomenala på att hitta angripna träd och i princip redan från första dagen ett träd angrips. Ett gemensamt utvecklingsarbete borde på sikt kunna ta fram en effektivare och noggrannare sökmetod än vad som i dag finns inom skogsbruket

 Festmeter är på gång att lösa problemet med hur man söker över stora områden. 

– Det finns stor potential för drönare med sådana skoglig tillämpade lösningar, konstaterar Holmström. 

Förhindra angrepp i din skog

Innan angreppet är ett faktum kan den enskilde skogsägare ta till åtgärder för att förhindra att det uppstår en gynnsam grogrund för granbarkborren. Anton Holmstöm ger tre tips på hur man att förhindrar angrepp av granbarkborre: 

  • Vital skog. Bedriv en skogsskötsel som leder till en frisk granskog som är motståndskraftig mot storm­fällning och torkstess. Plantera inte gran där det helst ska växa tall eller löv.
  • Avlägsna vindfällen. Vindfällen blir en grogrund för barkborrar och det är mycket viktigt att ta ut vindfällen ur sin skog.  
  • Städa inte bort allt. Genom att inte städa bort allt utan istället se till att det finns en biologisk balans i skogen minskar granbarkborrens möjlighet som specialist och opportunist att uppnå skadliga nivåer. 

Granbarkborre (Ips typographus L.)

Granbarkborren är en cirka 4 mm lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av bark­borrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men åttatandad granbarkborre är den enda som kan döda stora friska granar. Granbarkborren kan angripa levande granar när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren. 

Källa: Skogsstyrelsen

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 juli 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera