Brukad skog har en central roll som kolsänka

Svensk skogsindustri kan ha en nyckelroll i bekämpningen av klimatförändringarna samt som råvara för att ersätta fossilbaserade processer och produkter. Det framgår av en nyutkommen rapport som tagits fram av IVA.

 

Brukad skog kan bidra  till att lösa några av vår tids stora samhällsutmaningar. Det har Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) kommit fram till i en ny rapport. Detta gör att den svenska skogen har en nyckelroll  i arbetet mot ett grönare samhälle och utveckla bioekonomin. I rapporten lyfts två utvecklingsområden fram: Trä i samhällsbyggandet och bioenergi.

Tredubbling av trähus

I enlighet med Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under två grader och för att den ska stanna vid 1,5 grader har den brukade skogen en central roll som kolsänka samt som råvara för att ersätta fossilbaserade processer och produkter. 

Träbyggnad lyfts i rapporten fram som ett svar på två viktiga samhällsutmaningar, dels genom bostadsbyggande dels genom att skapa sysselsättning i glesbygden. I rapporten föreslås en tredubbling till år 2025 av antalet bostäder i byggnader med trästommar och efterfrågar ett nationellt handlingsprogram där träbyggande har en nyckelroll. 

 

Ökad andel bioenergi

Biodrivmedel och biobränsle erbjuder alternativ till fossilbaserade bränslen. I rapporten skriver IVA att man vill dels se ett reduktionspliktssystem för att öka andelen förbrukade biodrivmedel och dels en prispremiemodell för att stödja ny teknik för biodrivmedel. Även andelen biobränslen måste öka om målen i klimatavtalen ska uppfyllas. Då behövs också här stöd till ny teknik.  

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste