Kina planerar att bygga en "skogsstad"

Kina har stora problem med luftföroreningar och för att motverka föroreningarna ska nu en så kallad "skogsstad" byggas. Staden kommer innehålla 40 000 träd och över en miljon plantor.  

Två trädbeklädda skyskrapor kommer byggas med sammanlagt 1 100 träd. Foto: Stefano Boeri Architetti

Staden ska byggas i Kinas södra bergstrakt Guanxi, på ett 175 hektar stort område och arbetet beräknas vara färdigt 2020.

Förhoppningen är att träden och växterna ska absorbera 10 000 ton koldioxid och 57 ton föroreningar årligen. Foto:Stefano Boeri Architetti

Ungefär 30 000 personer beräknas kunna bo i den nya staden som bland annat kommer ha två skolor, ett sjukhus och ett höghastighetståg. 

Majoriteten av byggnadernas elektricitet ska komma från förnyelsebara källor, enligt arkiteterna. Foto:Stefano Boeri Architetti  

Träden kommer inte bara växa i parkerna utan även täcka stora delar av husfasaderna. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 juni 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera