Olagligt avverkad skog kan bli FSC-märkt

FSC:s märkning av träprodukter får kritik för att inte ha koll på ursprunget i sina återvunna produkter. Återvunnen fiber blir alltid FSC-märkt oavsett ursprung, vilket i teorin kan innebära att fiberprodukter med märkningen kan ha ett ursprung från olagliga avverkningar.

Kritiska röster har höjts mot att produkter tillverkade av återvunnet material med automatik blir FSC-märkt oavsett ursprung på virket.Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos

Illegala avverkningar är i vissa delar av världen omfattande och sker ofta i skyddsvärda skogar. Världsbanken uppskattar att ett område stort som en fotbollsplan avverkas illegalt varannan sekund och att marknadsvärdet på virket uppgår till 10-15 miljarder dollar årligen. För att motverka detta väljer många konsumenter därför att köpa FSC-märkta produkter. Men valet av FSC behöver inte vara en garanti för att produkten följer certifieringskraven. Tvärtom kan FSC:s standard göra det möjligt att så kallat fulvirke, det vill säga illegalt avverkad skog, hamnar hos svenska konsumenter. Nu har kritiska röster höjts om huruvida det är lämpligt att material med okänt ursprung ändå kan bli FSC-klassade.  

Vill uppmuntra retur

Henrik von Stedingk, skogs- och standard­ansvarig vid svenska FSC, förklarar varför returfiber oavsett ursprung blir FSC-märkt av organisationen:

– I grunden handlar det om att FSC vill uppmuntra till återvinning. Jordens resurser är begränsade och att ta vara på material som annars blivit sopor är viktigt. Det finns ändå ett värde i att återvinna även om man inte vet från vilka skogar returfibern ursprungligen kommer ifrån, säger han.

Henrik von Stedingk poängterar även att FSC-märkningen av returfiber av okänt ursprung har ett praktiskt skäl.

–  Det finns ingen möjlighet att ta reda på varifrån returfibern kommer ifrån efter att det lämnats till återvinning, säger han.

 

Fakta: FSC:s krav för virke

Skogsbrukscertifiering. Skogscertifiering enligt FSC:s globala Principer och kriterier är grunden i FSC:s frivilliga certifieringssystem. Det finns regionala och nationella skogsbruksstandarder. De utgår från de globala reglerna, men är anpassade till de skilda förhållanden som råder i olika länder eller regioner. Anpassningen sker som regel i kammarsammansatta arbetsgrupper, på nationell eller regional nivå. Endast de standarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier kan godkännas av Internationella FSC.

Spårbarhetscertifiering. Råvaran från FSC-certifierat skogsbruk måste vara spårbar i tillverkningskedjan för att en färdig produkt ska kunna bära FSC:s märke. Varje led i kedjan fram till färdig produkt måste därför certifiera sig enligt FSC:s internationella spårbarhetsstandard – Chain of Custody. Standarden innehåller bland annat krav på att FSC-certifierat material hålls åtskilt från icke certifierat material, eller att materialet hanteras på andra, godkända sätt.Källa: FSC Sverige

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 juni 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste