Fel antal argument: fnStyrtext(strName, *optional siteID)

Virkespriset de senaste sju åren - Skogsaktuellt

Virkespriset de senaste sju åren

Den senaste tiden har en rad skogsföretag höjt virkespriset, men hur ser prisläget egentligen ut om man ser bakåt? Skogsaktuellt sammanställer i varje nummer av tidning det aktuella virkespriset. I detta nummer har vi samlat ihop denna data. 

Massapriser

När det kommer till virkespris är det viktigt att tänka på att det är en internationell marknad, och att det finns ett flertal parametrar att ta hänsyn till, berättar Gabriel Mörner, rådgivare på Argum och ordförande i skogskommittén i Sveriges Jordägareförbund. 

– Det handlar mycket om hur mycket virke det behövs, vilka lager det finns och hur valutan ligger för tillfället, säger han. 

Han tycker priserna är rätt normala. Dessutom bådar höjningarna i södra och mellersta Sverige gott för prisbilden för skogsägaren. 

Viktiga faktorer

Timmerpriser

Gabriel Mörner menar att ett ökat trähusbyggande är en intressant faktor som påverkar hur mycket skogsägaren kan få betalt för virket i sin skog. Men även hur väl de svenska företagen lyckas sälja produkter på världsmarknaden har betydelse. 

– Ett exempel på det är när svenska företag lyckades ta sig in på marknaden i Nordafrika, vilket märktes i skogsägarens plånbok när denne skulle avverka. Men när det sedan blev oroligt i regionen påverkade det timmer­priserna, som sjönk. 

Framförallt styrs prisbilden av utbud och efterfrågan, men det finns många faktorer som vare sig skogsägare eller industrin i Sverige kan påverka, vilket i sin tur inverkar på virkespriset. Ett exempel är stormen Gudrun 2005 där Skogsstyrelsen har uppskattat att omkring 75 miljoner kubikmeter skog fälldes av stormen. Det stora utbudet av virke gjorde att priserna sjönk drastiskt. 

Gabriel Mörner påpekar även att det är viktigt att ha i åtanke att faktorer som förväntningar, valuta och dollarkursen spelar in på virkespriset. Massa säljs alltid i dollar och därmed finns det ett starkt samband mellan den svenska kronan och massapriset, säger han. 

Stor prisskillnad 

Södra Sverige har i dag generellt högre virkespriser, men historiskt sett har det inte alltid varit så. En stor orsak till prisskillnaden tror Mörner är lokaliseringen av uppköparna. 

– Ingen vill betala för virket på plats och därför sjunker priserna. Dessutom har industrin ett starkt fäste i södra Sverige, och på så sätt är det en fungerande marknad. Äldre personer kanske menar att en fura i Norrland har högre kvalité, men den extra kvalitén får man inte betalt för i dag, säger han. 

Virkespriserna framöver

Gabriel Mörner är i grunden optimistisk när det kommer till virkespriser i framtiden och tror det kan väntas prishöjningar på sikt.  

– För att ersätta fossila material kommer det behöva byggas mer i naturliga material, som trä. Det blir även fler och fler människor samtidigt som det finns ett ökat intresse för träbyggande, säger han.

I och med att allt fler produkter, exempelvis kläder, hygienprodukter och drivmedel nu kan tillverkas av träråvaror kommer det påverka priserna, säger Mörner. 

– Det kommer helt enkelt behövas råvara från skogen, vilket borde ge ett bra läge för priser. 

TIPS Välj rätt tid för avverkning

Gabriel Mörner menar att det finns tre parametrar man bör tänka på när det kommer till tidpunkten då man ska avverka: skogens tillstånd, den ekonomiska och skattemässiga situationen samt de rådande virkespriserna: 

  • Skogens tillstånd

När det kommer till avverkning bör man se hur tillståndet i skogen ser ut. Som skogsägare har man större möjlighet att styra över tidpunkten för slutavverkning jämfört med gallring, menar Mörner. Men även om det finns större möjlighet att välja tidpunkt ska man inte vänta för länge med att avverka eftersom man då riskerar att få röta och insektsangrepp. 

  • Ekonomiska och skattemässiga situationen

Vad behöver man och vad får man ut? Fundera över den totala ekonomiska situationen. Behöver man pengar för att betala av lånet är det en viktig faktor. 

  • Virkespriser

 Är det bra eller dåliga tider? Är det dags att avverka kan man vänta in bra priser, men man kan inte vänta i all evighet. Det är få skogsägare som lyckas pricka in toppriset. Det finns enligt Mörner även andra goda argument för att avverka, till exempel ifall man är i behov av pengar vid till exempelvis ett tillköp. 

– Man bör även fundera även på hur man vill sälja sitt virke. Säljer man som skogsägare en post vart tionde år finns det många aktörer per region att välja bland, men om man har fler återkommande avverkningar kanske det är bättre med långsiktiga relationer. Kolla även upp hur marknaden ligger till och undersök alternativ. Det behöver inte alltid vara standardalternativet. Kanske kan rotpostmarknaden vara ett alternativ? Eller om man har möjlighet till det, varför inte plocka själv? Man behöver inte alltid följa standard.

 

Så här gjorde vi 

De rådande virkespriserna noterades första gången i Skogsaktuellt 2007 och har sedan dess varit ett välkommet inslag i tidningen. Data har samlats från Mellanskogs, Sveaskogs, Södras, Holmens, Norra Skogsägarnas och SCA:s officiella prislistor. Prislistorna har vid regionala prisskillnader hämtats från Närke. Priserna i sammanställning är inte korrelerade till valutaökning.  Siffrorna visar endast utvecklingen från och med 2010 eftersom områdes­indelningarna för statistiken ändrades det året.

 

Artikeln publicerades torsdag den 15 juni 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera