LEDARE: Klimatfrågan är meningslös

Hela tiden letas det efter argument för att få bedriva skogsbruk. Febrilt söks det legitima grunder för att få avverka skog. Just nu lutar sig skogsbranschens företrädare mot det slagkraftiga och medialt gångbara argumentet global uppvärmning.

Budskapet bygger på retoriken att aktivt skogsbruk ska rädda hela mänskligheten mot det största hotet någonsin, orsakat av förhöjd halt av koldioxid i luften: klimathotet. Allmänheten matas med det tillrättalagda budskapet att om aktivt skogsbruk förbjuds kommer syndafloden i form av ett varmare klimat som tar alla och inte skonar någon. Men vad händer med vår möjlighet att bruka våra skogar om forskare bevisar att skogsbruk varken gör till eller från för uppvärmningen? Eller om uppvärmning och förhöjda nivåer av CO2, som är en tillväxtkatalysator, till och med är bra?

Frågan om ett varmare klimat och höjda CO2-halter är explosivt och kan knappt diskuteras. Troligen kommer jag att framställas som klimatförnekare av ”klimatbranschen” i och med denna text. Detta är en framtung bransch bestående av många människor som genom sin argumentation gör sig själva viktiga. Bara att ventilera frågan blir ett ifrågasättande av deras upphöjda persona.

Men, låt oss ändå vända på kuttingen för en stund och reflektera över vilka fördelar ett varmare klimat har inneburit. Jorden har blivit mycket grönare. Öknarna drar sig tillbaka. Skördarna har ökat med 40 procent de sista 20 åren. Fattiga har fått mer och billigare mat och gruppen extremt fattiga har minskat med två miljarder sedan 1990. Enligt kinesisk forskning beror detta till 70 procent på högre halter av koldioxid i luften. Även Skogsstyrelsens rapport Skogliga konsekvensanalyser 2008 (SKA 08) visar att klimateffekter är den enskilt största anledningen till ökande virkesförråd i framtiden.  

Om ett varmare klimat och förhöjd CO2-halt i luften är ett problem eller en lösning för en växande världsbefolkning är egentligen meningslöst för oss skogsbrukare att diskutera. Svenskt skogsbruk kan inte i någon större utsträckning påverka åt något håll. Klimatargumentet väger förhållandevis lätt om man spelar kortet för att få fortsätta avverka skog.

Vill vi bruka våra skogar finns det andra bärkraftiga argument som är långsiktigt bestående och långt väsentligare att lyfta fram. Vi kan använda oss av självhushållsidén: brukar vi våra skogar klokt kan vi kraftigt minska beroendet av importerade bränslen och energislag. Vi kan använda oss av den moraliska ståndpunkten: att vårda och bruka Guds skapelse triggar den mänskliga urmodern i oss alla. Vi kan använda oss av argumentet att det är rätt: vad som är rätt regleras i lag och vi har helt enkelt rätten att bruka skogen. Men bäst är nog att använda sig av ett ekonomiskt resonemang: att hushålla med naturresurserna – det vill säga bruka skog som vanligt.

Det är naturligtvis upp till var och en att ta ställning i klimat­frågan. Det jag flaggar för är riskerna med att använda klimathotet som främsta strategi för att hävda sin rätt att avverka skog framöver. Det är nämligen ett mycket osäkert sätt att borga framtiden. 

 

Rättelse: Det förefaller som om antalet extremt fattiga endast minskat med 1 miljard samt att andelen i Afrika har ökat.

 

Rickard Axdorff
Rickard Axdorff
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 02 maj 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste