Norrländsk gran och tall kan vara vägen till framtidens kläder

I dag framställs cirka 60 procent av textilier med hjälp av petroleum, men en nyutkommen doktorsavhandling visar att  cellulosa från norrländsk gran och tall kan bli miljövänliga alternativ. 

Är det framtidens kläder som kommer rullandes? Foto: mostphotos

I dag talas det ofta om skogsindustrins problem med vikande försäljning som ett resultat av minskad pappersförbrukning. Efterfrågan på tidningar och papper sjunker medan efterfrågan på miljövänliga skogsbaserade textilfibrer ökar. 
 

I en doktorsavhandling från Karlstads universitet har Raghu Deshpande, doktorand i kemiteknik , bland annat undersökt olika två olika typer av sulfitkok av gran och tallved. Målet  var att öka förståelsen för vad som sker vid sulfitkokning av barrvedsmassa där slutprodukten är dissolvingmassa, det vill säga nästan ren cellulosa, samt undersöka om sulfitkokning kan förbättras ytterligare så att i slutänden det ekonomiska utfallet förbättras.

- Vår studie visar att olika råmaterial utan problem kan blandas och ändå resultera i cellulosa av bästa kvalitet, säger Raghu Deshpande. Möjligheten att producera lönsamma biprodukter som till exempel etanol gör dessutom denna tillverkningsprocess mer hållbar såväl ur ett miljö- som samhällsperspektiv, i ett pressmeddelande. 

 

Mindre bomull men mer efterfrågan på textilier 

 I dag framställs cirka 60 procent av textilierna med hjälp av petroleum, men forskarna räknar med att den globala textilförbrukningen år 2050 kommer att vara tre gånger så hög som 2015. Bomullsproduktionen, som förr var den dominerande fiberråvaran beräknas minska eftersom allt mer jordbruksmark behövs för livsmedelsproduktion, tror forskarna. Därför behövs nya miljövänliga textilråvaror baserade på förnyelsebara råvaror för att möta framtidens textilbehov och där kan cellulosa från skogsråvara vara ett alternativ.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 april 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste