Inte framme, men på god väg

I december utvärderades de senaste två årens arbete med att få in fler kvinnor i jägarförbunden i landet. Resultatet visar att man inte nådde fram till de uppsatta målen, men att andelen kvinnor ändå ökar snabbare än tidigare.

Jägarna Anki Bergqvist, Linnéa Thuresson och Mia Lejon tycker att JAQT, nätverket för kvinnor som jagar, ger mycket – även om man helst skulle se att nätverket inte behövdes.Foto: Pia Gyllin

Svenska Jägareförbundets nätverk för kvinnor, JAQT, utvärderar med tvåårsintervaller hur arbetet med att få fler kvinnor att börja jaga framskrider. Det arbete som genomfördes under 2015 och 2016 hade som syfte att rekrytera minst 1 000 nya kvinnor 

kvinnor skulle ha minst lika högt ”nöjd medlems­-index” som män 

minst 20 procent av alla ledamöter i styrelser samt instruktörer och ledare skulle vara kvinnor 

– Det kanske var lite väl tilltaget, konstaterar Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och konsulent för JAQT, med facit i hand.

– Vi ökar hela tiden, men vi kommer nog inte komma upp i 1 000 nya medlemmar så snabbt. Men 500-600 är inte omöjligt. Det går åt rätt håll: kvinnor inom jakten ökar.

Nya mål

I januari i år sattes nya mål som gäller för 2017 och 2018. Då målet med ”nöjd medlems­index” uppnåddes till 2016 är det borttaget i de nya målen, men att få till 20 procent ledamöter visade sig däremot vara svårare och står kvar även inför nästa period.

– Förbundsstyrelsen har 30 procent, medan länsföreningarna har runt 17 procent. På kretsnivå är det något lägre. Men man får titta på det långsiktigt och inte förvänta sig någon ”quick fix”. Om man jämför länsföreningarnas 17 procent i dag mot 2001 så hade man bara sex procent då, säger Anja Kjellsson.

– 20 procent kvarstår eftersom det finns saker att arbeta på där. Sedan tillkommer en punkt om kränkande särbehandling, men det är inget mål som bara gäller för kvinnor. Det är ett organisationsmål och gäller hela förbundet.

Rätt håll 

I dag är 6,5 procent av landets jägare kvinnor. 

– Tittar man på för 20 år sedan var det 3,7 procent. Det går väl inte jättefort, men det går ändå åt rätt håll, säger Anja Kjellsson som tror att ökningen har att göra med att könsroller inte är så viktiga längre.

– Man bryr sig inte om roller, utan gör det man är intresserad av istället. I Jägareförbundet har vi i dag 8,7 procent kvinnor och det får vi inom JAQT ta på oss.

Enligt den senaste statistiken finns 18 226 kvinnor som jagar. Skogslänen och storstäderna har en högre andel kvinnor som jagar. Förklaringen tros vara att det i och med att det även är fler män som jagar i de regionerna finns bättre nätverk. 

Fortfarande ett behov 

I JAQT:s länsavdelning i Örebro är aktiviteten stor och arbetet med att få in fler kvinnor som jagar är ständigt pågående. För fortfarande behövs ett nätverk som arbetar aktivt, menar några av de jägare som bestämt sig att försöka inspirera fler kvinnor att börja jaga. 

Anki Bergqvist, Linnéa Thuresson och Mia Lejon är alla medlemmar i JAQT Örebro län.  

– Nu har vi hållit på i flera år och en del frågar om det verkligen behövs längre, men det tror jag absolut att det fortfarande gör. I dag är det inte många som har den jaktliga traditionen i släkten, och många bor dessutom i stan, och då kan det vara skönt att ha ett nätverk som det här att vända sig till. Framförallt när man är ny, säger Anki Bergqvist som är länsansvarig. 

Hon får medhåll av Linnéa Thuresson som tog jaktlicens för mindre än ett år sedan.  

– Jag har inga jägare i släkten och tyckte att det var jätteskönt att ha med mig någon, säger hon och syftar på Mia som säger: 

– När jag tog stod en massa gubbar och pikade och suckade lite. Även om man vet att de inte menar något illa egentligen och att det mest är en jargong så är det inte så kul alla gånger. 

Stöd också 

De tre jägarna anser att nätverket fortfarande fyller ett värdefullt syfte, även om de alla önskade att det inte längre behövdes.  

– Det blir lätt lite mer tävling när det är karlar med. När det bara är brudar lyfter man varandra mer, säger Linnéa som också upplever att man som ny jägare blir bättre bemött bland kvinnor när man har frågor. 

– Jag är med i facebookgrupper och det är mycket lättare att fråga där det bara är tjejer. Man behöver inte bli idiotförklarad där.  

Samtidigt märker hon ett stort stöd för fler kvinnor inom jakten i samma forum. 

– Och även när jag jagat med många karlar så upplever jag att de är väldigt positiva till att det blir fler kvinnor.  

Anki får i egenskap av länsansvarig dessutom många samtal från jaktlag som aktivt letar efter kvinnor när de får en plats ledig. Och så var det inte förut, berättar Anki som märker en stor skillnad i attityd från bara tio år tillbaka.  

– Det är kul att se att det ökar med kvinnor, inte bara ute i skogen utan även vad gäller representation i styrelser i Jägareförbundet.  

Många träffar

Länsavdelningen i Örebro försöker ha aktiviteter så ofta det bara går. Under förra året arrangerade man tio träffar, bland annat vapenvårdsgenomgång, hagelskytte, styckningskurs och utbildning i samband med jakttillfällen på både bock och bäver. 

– Det är väldigt roligt att det händer mycket och att man alltid får svar när man frågar något. Det är en väldigt aktiv grupp, konstaterar Linnéa.  

Hur länge tror ni att det finns ett behov av ett nätverk för kvinnor inom jakt? 

– Många unga tycker att det är jättekonstigt att dela upp tjejer och killar. När den generationen som är tonåringar i dag växer upp tror jag inte att det kommer att finnas ett behov av ett nätverk för kvinnor, avslutar Mia.

JAQT 

JAQT är ett nätverk som står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden och bildades 1996.

Nätverket ligger under Svenska Jägareförbundet, men har som uppdrag att öka andelen jagande kvinnor oavsett föreningstillhörighet.

Nätverkets syfte är att

  • öka antalet jägare som är kvinnor
  • göra det möjligt för kvinnor att knyta nya jaktliga kontakter och stärka det jaktliga självförtroendet
  • göra det möjligt för kvinnor att lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur och friluftsliv i form av möten, kurser, seminarier och jakt
  •  möjliggöra att medlemmarna agerar som stöd för varandra, aktiva som ännu inte aktiva jägare

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 april 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste