Biltemas logistikföretag förbjuds att sälja teak från Burma

Biltemas logistikföretag Retlog förbjuds att sälja teakprodukter om de inte kan visa att den teak som kommer från Burma avverkats lagligt. Det här är Skogsstyrelsens första förbud enligt timmerförordningen. 

Retlog blev granskat av Skogsstyrelsen under hösten 2015 och i samband med det framkom det att Retlogs levarantör bland annat köpte teak från Burma. 

Det rådde oklarheter om teaken hade avverkats lagligt och Skogsstyrelsen beslutade att Retlog skulle utföra ytterligare åtgärder. 

Retlog skickade en konsult från Bureau Veritas till Burma för att besöka Myanma Timber Enterprise, den organisation som kontrollerar virkesexporten i landet.

– Bureau Veritas fick inte fram någon ny information om produkten vid besöket och därför bedömer vi att produkten inte kan säljas i Sverige, säger Belinda Christensen, tillsynsenheten.

Det här är Skogsstyrelsens första förbud enligt timmerförordningen. Inom EU kontrollerar myndigheter i ett flertal länder just nu företag som importerar burmesisk teak. Nio företag har pekats ut av organisationen Environmental Investigation Agency för att inte ha levt upp till kraven i timmerförordningen då de importerat teak från Burma, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

På Biltema ser man nu på ärendet, och kommer återkomma med mer information i morgon. 

<span style="color: inherit; font-family: Oswald, " helvetica="" neue="" condensed",="" "helvetica="" impact,="" "arial="" narrow",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 24px;"="">Timmerförordningen

Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter.

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

Timmerförordningen gäller import från länder utanför EU. EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein räknas som EU-länder. Importerar du produkter från något av dessa länder räknas du inte som importör enligt timmerförordningen.

I Sverige är Skogsstyrelsen den myndighet som kontrollerar att förordningens bestämmelser följs (Källa: Skogsstyrelsen).

 

Olaglig avverkning i Burma

Burma har problem med korruption och olaglig avverkning. Mellan åren 2010 och 2015 avverkades ungefär 3 miljoner hektar skog, vilket motsvarar 10 procent av Burmas skogsareal.

Burma utfärdade under 2016 ett förbud mot all avverkning som gäller till och med mars 2017. Landet arbetar nu också för att kunna uppfylla de krav som ställs i timmerförordningen och i andra liknande lagar som finns i USA och Australien.

I dagsläget är det dock mycket svårt för företag som importerar teak och andra tropiska trädslag från Burma att leva upp till kraven i timmerförordningen (Källa: Skogsstyrelsen).

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 mars 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste