2016 rekordår för biodrivmedel

Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter diesel var biodiesel.

Totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

– Siffrorna innebär att Sverige är bäst i Europa när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Globalt är det sannolikt bara Brasilien som kommit längre än Sverige i omställningen bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin som är vd i Svebio i ett pressmeddelande.

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av olika biobaserade råvaror. Dessutom har Sverige en omfattande användning av rapsdiesel. Också andelen biogas i fordonsgas har ökat och låg på rekordnivå 2016 med 83 procent. Användningen av etanol har däremot minskat.

– Trots den mycket höga andelen biodrivmedel har Sverige inte tagit vara på alla möjligheter. Genom beskattning av etanol och rapsdiesel under de senaste åren har användningen av dessa bränslen hållits tillbaka. Vi har inte heller ökat låginblandningen av etanol i bensin från 5 till 10 procent, som EU-standarden tillåter. Det finns alltså goda möjligheter att ytterligare höja andelen biodrivmedel och minska klimatpåverkan från transportsektorn, säger Svebios drivmedelsexpert Tomas Ekbom i ett uttalande.

– Tyvärr ser vi också en starkt ökad andel av fossil bensin och diesel utan inblandning av biokomponenter. Det är oklart vad som ligger bakom denna trend, eftersom det inte finns några tekniska hinder att kunna blanda in biodrivmedel, säger Tomas Ekbom.

Foto: Anders Haaker

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 februari 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste