Skogens roll som koldioxidsänka ifrågasatt

Nya forskningsresultat visar att koldioxidupptag och utsläpp från skogen är mer komplext än vad man tidigare trott. Tvärtemot vad man tidigare trott kan gamla skogar fungera som kolkällor. Även produktionsskog visade sig bli en kolkälla på relativt kort tid, vilket överraskade forskarna. 

David Hadden har i sin avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU mätt koldioxidflöden på sex platser med olika typer av skogs- eller jordbruksmark. När han mätte flöden av koldioxid i olika typer av skogsbestånd fick han resultat som går på tvärs mot flera vedertagna uppfattningar.

 

Äldre skogar kan vara kolkällor…

I sin avhandling fann han att äldre skogar kan vara så kallade kolkällor, det vill säga skogen avger mer koldioxid än den tar upp.

– Tidigare publicerad forskning tyder på att urskog tar upp koldioxid, men våra mätningar visar att det också kan vara tvärtom – under vissa förhållanden kan dessa skogar till och med ge ifrån sig stora mängder koldioxid, säger David Hadden.

 

David Hadden fann att de stora koldioxidutsläppen från äldre skogar kan bero på nedbrytning av döda träd, vilka insekter ligger bakom.

 

…Och ibland även produktionsskogar

Produktionsskogar anses ofta fungera som kolsänkor, men det stämmer inte alltid. David Hadden fann att under de första tretton åren var den en kolsänka. Sedan blev den en kolkälla, framförallt under vår och höst.

 

– Det här motsäger också en stor del av tidigare resultat, säger David Hadden. Det finns i dag en stor tro på att produktionsskogar är kolsänkor, och det stämmer under vissa förhållanden, men inte alltid, säger David Hadden i ett pressmeddelande.

 

Gallring kan öka koldioxidupptaget

Hur nettoflödet av koldioxid blir i produktionsskogen beror på många faktorer, såsom klimatpåverkan och trädens ålder, men också på hur man sköter skogen. Gallring till exempel, gör att träd och växter får bättre tillgång till ljus. Då kan tillväxten och koldioxidupptaget förbättras, skriver SLU i ett pressmeddelandet. 

Foto: David Hadden

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 februari 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste