Forskare: vänta med röjningen om vilt är ett hot

Vad kostar det egentligen att vänta med röjningen till älgsäker höjd? Det har forskare undersökt i ett projekt som Skogssällskapet har finansierat.

Forskare har i ett projekt undersökt hur röjningen påverkar produktionen och ekonomin i den framtida skogen och kom fram till att det är värt att vänta med röjningen om tallföryngringen hotas av viltbete.Arkivfoto:  Pia Gyllin

Forskare har undersökt hur röjningen påverkar produktionen och ekonomin i den framtida skogen. Man kom fram till slutsatsen att det är värt att vänta med röjningen om tallföryngringen hotas av viltbete.

Naturlig föryngring är vanligt i de svenska skogarna, och då främst med tall. När föryngringen når två-fyra meter är det vanligt att den första röjningen genomförs. Samtidigt gör viltbetet att många tallföryngringar skadas kraftigt, och att röja vid ”älgsäker” höjd, alltså vid fem-sex meter, hörs allt oftare som ett alternativ. Men hur påverkar en sen röjning produktionen och ekonomin?

– Det vi såg är att tidpunkten för röjning inte påverkar den framtida skogen särskilt mycket. En sen röjning gör att ekonomin i förstagallringen kan bli sämre, men sen är skogarna rätt så likvärdiga, säger Mattias Berglund, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och skogsskötselchef på Skogssällskapet, i ett pressmeddelande.

Kan vara värt

Genom att skjuta fram röjningen finns ett större urval tallar kvar när träden passerat ”älgsäker” höjd, alltså fem-sex meter.

– Om du har en tät och fin tallföryngring som kommer upp, och som hotas av viltbete, då kan det vara värt att skjuta upp röjningen. Då har älgen många träd att äta av, och när älgsäker höjd har nåtts finns det sannolikt fortfarande oskadade tallar att bygga det framtida beståndet på, säger Mattias Berglund vidare i uttalandet.

En sen röjning är betydligt dyrare än att röja tidigt, när träden fortfarande är små. Och projektet visar att nuvärdet påverkas rejält. Nuvärdet är en beräkning där alla framtida kostnader och intäkter räknas tillbaka med räntan (diskonteras) till ett startläge, som kan vara föryngringstillfället. Siffran används framför allt för att jämföra olika skogsskötselåtgärder och vilken avkastning de ger i framtiden.

1 800-3 800 kronor

– Många skogsägare undrar vad det kostar att skjuta upp röjningen, jämfört med om det inte hade funnits risk för viltbete och röjningen hade kunnat ske vid två eller fyra meters höjd. Våra beräkningar visar att det kostar 1 800-3 800 kronor per hektar i nuvärde att vänta med röjningen till sex meter. Då har vi ändå räknat in att en senare röjning kan ha en positiv inverkan på virkeskvaliteten, fortsätter Berglund som också menar att även om kostnaden för att skjuta upp röjningen är hög är det ändå värt det:

– Om du har en fin tallföryngring och samtidigt har älg på din mark, då är det en klok strategi rent ekonomiskt att skjuta på röjningen till älgsäker höjd. Om du röjer tidigt och istället får beståndet hårt betat är risken stor att du förlorar ännu mer.

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 64 68
E-post: pia@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 december 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste