Frivilligt skogsskydd genom partnerskap väl mottaget

Att markägare själva tar initiativ till att deras skog skyddas genom partnerskap kan bidra till att mer skog får skydd mot exploatering, men risken finns att frivilligheten leder till att kvaliteten på den skog som skyddas blir lidande. Det menar Ulrika Widman som skrivit en avhandling på ämnet vid Umeå universitet.

 

 

Läs hela avhandlingen, "Exploring the Role of Public–Private Partnerships in Forest Protection" av Ulrika Widman, här.

 

 

 

 

 

      
   

Skydd av skogen har av tradition skett centraliserat, där initiativ till skydd har kommit uppifrån. Det har ofta lett till konflikt och brist på dialog mellan skogsägare och myndigheter. Något som kan ha bidragit till svårigheten att utöka den skyddade arealen.

– Eftersom majoriteten av skog ägs av privata skogsägare är det viktigt att staten hittar samarbetsformer med privata skogsägare för att öka mängden skyddad skog, säger Ulrika Widman i ett pressmeddelande.

Betydligt mer skog måste nämligen skyddas om Sverige ska leva upp till internationella åtaganden enligt Nagoyaavtalatet.

Mött uppskattning

De former som finns för skydd av skog i dag är naturreservat, nationalpark, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Utöver reservatsbildningar finns därför också en möjlighet till skydd genom partnerskap, att skog undantas från skogsbruk genom frivilliga avtal med markägare. Sedan några år finns dessutom alternativet att det är skogsägaren som själv tar initiativ till avtalet om vilken skog som på det viset ska skyddas. Nyligen infördes även en möjlighet att skydda skog utifrån dess sociala värden och alltså inte enbart utifrån naturvärden.

De frivilliga ”underifrån”-avtalen har mött uppskattning från skogsägarna, medan man från miljörörelsen menat att de urholkar kvaliteten på den skyddade skogen. Ulrika Widman visar i sin doktorsavhandling att det handlar om ett paradigmskifte i skogsvården, där det frivilliga skyddet blir viktigare. Men det råder samtidigt brist på kapacitet hos myndigheterna för att hantera de nya möjligheterna.

– Att skogsägarna blir delaktiga och mer positiva underlättar förstås arbetet att skydda mer skog men det ställer samtidigt krav på att man vet att den skog som skyddas också är den skog som verkligen är skyddsvärd, och det kräver arbete och resurser hos myndigheterna, avslutar Ulrika Widman.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 24 november 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste