Stora Ensos ändrar värdet på sina skogstillgångar

Det handlar om en uppskrivning av det IFRS-baserade verkliga värdet på sin skog. Efetr hänsyn till sek/euro-relaterade kursförluster på 164 miljoner euro kommer koncernens IFRS-baserade rörelseresultat för fjärde kvartalet 2016 att påverkas negativt. 

Stora Ensos intressebolag Tornator Oyj i Finland och Bergvik Skog AB i Sverige skriver upp det IFRS-baserade verkliga värdet på sina biologiska tillgångar det vill säga växande skog. Stora Ensos andel av ökningarna är cirka 87 miljoner euro för Tornator och cirka 490 miljoner kronor  (50 miljoner euro) för Bergvik Skog. Totalt 137 miljoner euro med reservation för normal justering på balansdagen. När hänsyn tagits till sek/euro-relaterad kursförlust på 164 miljoner euro kommer koncernens IFRS-baserade rörelseresultat för fjärde kvartalet 2016 att påverkas negativt med cirka 27 miljoner euro, med reservation för växelkurser på balansdagen.

Stora Ensos operativa rörelseresultat påverkas inte och förändringen räknas inte som en jämförelsestörande post.

Stora Ensos andel av de biologiska tillgångarnas verkliga värde förväntas uppgå till cirka 515 miljoner euro i Tornator och 22 516 miljoner kronor (2 282 miljoner euro) i Bergvik Skog. I slutet av 2015 var motsvarande värden 428 miljoner euro för Tornator och 2 397 miljoner euro för Bergvik Skog som äger 2,3 miljoner hekar mark.

Förändringen i Tornators verkliga värde beror på en utökad avverkningsplan och en minskning av diskonteringsräntan. När det gäller Bergvik Skog beror förändringen på en lägre diskonteringsränta, en anpassning till ny priskurva och en rättelse av förra årets modell.

Stora Enso äger 41 procent av aktierna i Tornator Oyj och 49 procent av aktierna i Bergvik Skog AB.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 14 november 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste