Får man plocka mossor och lavar i skogen?

Vintergröna mossor och vita lavar är exempel på växter som vi gärna använder för dekoration inför advent och jul. Men får man plocka dem, vad gäller?

Fönsterlav, som ofta säljs under namnet vitmossa, ska plockas varsamt och inte i onödan eftersom den växer så långsamt.

Plockning i mycket begränsad omfattning av mossor och lavar är generellt sett lovlig med markägarens tillåtelse. Samtidigt krävs samråd med Länsstyrelsen om plockningen kan innebära att naturmiljön väsentligt förändras. I vissa områden kan plockning vara helt förbjuden. Det är därför viktigt att man kollar upp vad som gäller innan man börjar plocka.

Betänk också att körning i terrängen i samband med plockning är förbjuden enligt terrängkörningslagen. Detta gäller även för markägaren, som alltså inte heller kan ge någon annan tillåtelse att köra.

Rättsfall

Som exempel kan nämnas att tingsrätten i Hässleholm slagit fast i en dom från 2012 att det inte går att hänvisa till allemansrätten när det rör sig om allt för omfattande plockning. I det fallet hade en man plockat av ett område på 250 kvm och kört iväg mossan med lastbil. Resultatet blev dagsböter och skadeståndskrav.

 

Foto: LST Dalarna

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 14 november 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste