Svensk skog i fokus på Universeum i Göteborg

Satsningen Svensk Skog med syfte att öka kunskapen om den svenska skogen och dess betydelse för bland annat biologisk mångfald är du igång.

Satsningen Svensk Skog är centrerad runt tävlingen Älska Skog. Tävlingen genomförs under 2017 och 2018 under arbetsmodellen Unga spekulerar. Det är ett återkommande projekt hos Universeum. Modellen innebär att grundskoleelever får möta personer från akademin, näringslivet, politiken och organisationer för att på så sätt påverka sin egen framtid.

– Vi vill sprida kunskap om den svenska skogen och lyfta dess betydelse för bland annat biologisk mångfald, folkhälsa, integration och mycket mer. Men också att ge skolelever nya infallsvinklar på skogsbruket, om hur vi använder skogen och vilka hållbara produkter vi kan få ut av skogen i framtiden, säger Christa Törn-Lindhe, projektledare för satsningen på Universeum i ett pressmeddelande.

Sammarbete

Universeum har tillsammans med Södra Skogsägarna, Svea Skog, Svenska kyrkan Göteborgs stift, Skogssällskapet, Skogen i skolan och Naturskyddsföreningen utformat innehållet och elevernas uppdrag. Tanken är att elever i årskurs 5 och 6 ska få ge sin syn på hur vi ska få fler att upptäcka och besöka svenska skogar. Året därpå ska årskurs 7 och 8 fundera på hur vi kommer att använda skogen i framtiden och vilka hållbara produkter vi kan få ut.

Tillsammans med Skogsstyrelsen och Skogen i skolan tar Universeum också fram ett skolprogram med tillhörande lärarinspiration för årskurs 4–6. Skoleleverna som deltar i programmet kommer efter sitt besök på Universeum att få med sig en egen ryggsäck hem till klassrummet. Ryggsäcken innehåller övningar och inspirerande redskap som kan användas för ett fortsatt lärande hemma i den egna skolskogen.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 02 november 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste