Granar ersätter soja

Professor Margareth Øverland vid Norwegian University of Life Sciences menar att granar kan processas till framtidens fiskfoder.

Professor Øverland leder forskningsprojektet Foods of Norway. I en intervju med NRK Nordland menar hon att det inte är omöjligt att det i framtiden går att föda upp laxar på både rödgran och sitkagran. På så vis kan man i Norge bli fri från sojaprotein från Brasilien. 

Stora företag är med i projektet som rönt internationell uppmärksamhet. Går projektet som planerat kan produktionen vara igång inom tio år. Hela intervjun hittar du här.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 september 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera