Myndighetsrapport om skogsbruk på torvmark

Att bedriva skogsbruk på torvmark är på flera sätt svårare än på fastmark. Eftersom siffror visar att detta ökar sedan ett par år tillbaka har Skogsstyrelsen sammanställt den kunskap som finns om ämnet i en ny rapport.

I rapporten kan man bland annat läsa om skötselmetoder för gran- och tallskog på torvmark, om gödsling och dikesrensning, naturvärden, växthusgaser, kulturmiljö och sociala värden. Rapporten tar också upp områden där kunskap saknas i nuläget.

Rapporten visar att det finns ett antal möjliga skötselmetoder för skog på torvmark. För granskog nämns följande metoder:

  • Plockhuggning
  • Blädningsbruk
  • Föryngring under hög- och lågskärmar
  • Kalavverkning och markberedning genom högläggning

För tallskog nämns följande metoder:

  • Plockhuggning
  • Successiv utglesning
  • Återkommande gallring
  • Naturlig föryngring med fröträd
  • Kalavverkning och markberedning genom högläggning

Valet av metod är till stor del beroende på vilka naturvärden som finns i området och på markens bärighet. För flera av de metoder som nämns saknas mer omfattande erfarenhet i Sverige i dag.

Mer kunskap krävs

Inom flera områden krävs mer kunskap, konstaterar myndigheten. Det gäller bland annat hur dikning, beskogning och gödsling påverkar flödena av koldioxid, metan och lustgas på olika typer av torvmark. När det gäller naturvärden behövs bättre kunskap och ökad samsyn om naturvärden i tallskog på torvmark.

Arbetet med kunskapssammanställningen har finansierats via anslag från Skogsrikets program för Adaptiv skogsskötsel.

Läs hela rapporten i pdf-format här.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 augusti 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste