Fortfarande förbryllande

Det nya lagkravet på motorsågskörkort som kom 2012 är fyra år senare något som fortfarande förbryllar skogsfolk runt om i landet. På Skogsaktuellt får vi ofta samtal från läsare som undrar över vad som egentligen gäller – och på Säker skog går linjerna varma. Här försöker vi reda ut begreppen.

  

Mer information


► De nya reglerna för motorsåg började gälla den 1 december 2012. Motorsågskörkort har varit möjligt att ta i många år, men det var inte förrän 2015 det blev ett lagkrav. Den som bryter mot lagen riskerar från och med den 1 januari 2015 böter på 10 000 kronor.
Sedan starten 2005 har totalt 102 674 personer tagit motorsågs- och röjsågskörkort.

 

► Man kan gå utbildningen hos ett flertal utbildare. Så här är fördelningen på de examineringar som hittills gjorts:
Utbildningskonsulter    40,9 %
Skogsstyrelsen    24,6 %
Naturbruksgymnasier    18,3 %
Skogsägarföreningar    11,2 %
Räddningstjänsten    1,5 %
Säker Skog    1,0 %
Hushållningssällskapet     0,9 %
Husqvarna    0,8 %
Kommuner och övriga    0,4 %
Övriga skolor    0,3 %
Källa: Säker Skog

 

► För frågor om körkort kan man kontakta
Säker skog -  tel 0226-40080 eller mejl info@sakerskog.se
Skogsstyrelsen - Ingemar Lund, tel 0565-47789 eller mejl ingemar.lund@skogsstyrelsen.se

 

► Vill du läsa Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande användning av motorsåg och röjsåg i pdf-format finns de här.

   
   

Reglerna gällande motorsågs- och röjsågskörkort är snåriga och det finns många gråzoner där det inte riktigt går att läsa sig till ett enkelt svar. Det är uppfattningen som de flesta av de läsare som hör av sig till Skogsaktuellt har. Tomas Gullberg, verksamhets­ledare och utbildare på Säker skog, föreningen som tillsammans med utbildare, brukare och myndigheter tagit fram körkortet, pratar med många undrande varje vecka.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får?
– Det varierar beroende på säsong. Just nu är det mest om att man har en gemensam röjningsdag med en förening, vad som gäller då. På vintern är det mer ”får jag hugga min ved i en bekants skog?”. 
I grund och botten handlar det om vem som har ansvaret för arbetet som utförs - och som i förlängningen därmed har ett arbetsgivaransvar för personen som sågar. Arbetsgivaransvar uppstår så fort arbetet som utförs räknas vara till nytta för till exempel en markägare. Finns det en person med arbetsgivaransvar med i bilden krävs det att den som sågar har ett giltigt körkort.
– Jag brukar dra parallellen med en kiosk när det har snöat jättemycket. Om kioskägaren erbjuder gratis godis till en person om den går upp på taket och skottar bort snön och den personen inte har fallskyddsutrustning och ramlar ner är det ungefär samma problematik som om en markägare som fått stormfällen som måste tas om hand säger att ”du får veden gratis om du tar rätt på de här granarna” och någon utan nödvändig kunskap skadar sig, säger Tomas Gullberg.
– Om man har en vägförening där det finns ekonomiska intressen är det ganska tydligt att styrelsen har ett ansvar och därför kan man normalt inte utnyttja reglerna för ideellt arbete. Men om man har en ideell förening och har en slåtterdag, då kan det ligga utanför Arbetsmiljölagen.
Gullberg är noga med att påpeka att det i vissa fall enbart handlar om tolkningar av lagen och att man ännu inte kan säga exakt hur man ska utläsa bestämmelserna. Det blir först när ett fall prövas i domstol som man får ett definitivt svar.

 

Vem behöver motorsågskörkort?

Vad som gäller för vem är lite snårigt. Säker skog har tolkat regelverket på följande sätt:


Körkort krävs för

 • person som arbetar i annans skog och utför för skogsägaren nyttigt arbete, exempelvis röjning (undantag för skogsägarens direkta familj, alltså barn, barnbarn, föräldrar och farföräldrar)
 • vedhuggare som med eller utan betalning i pengar arbetar i annans skog och till exempel fäller träd eller tar reda på vindfällen
 • släkt (utöver barn, barnbarn, föräldrar och farföräldrar) till privatskogsägare som arbetar på dennes mark – undantag om man bor i samma hushåll (se nedan)
 • två privatpersoner som arbetar tillsammans på den enes fastighet. Gäller även entreprenör (egenföretagare) som arbetar tillsammans med andra åt uppdragsgivare
 • skogsägare som själv arbetar i egen skog som drivs som ett aktiebolag (styrelsen räknas då ha arbetsgivaransvar)

 

Troligen krävs körkort även för

Tomas Gullberg på Säker skog blir fortfarande uppringd av personer som undrar vem och vad som omfattas av lagkraven för motorsåg som infördes 2015, även om det inte är fullt så många i dag som det var när regeländringarna trädde i kraft och organisationen blev fullkomligt nerringd.
Foto: privat


 
 • privatperson som med eller utan ersättning fäller träd på grannens tomt på uppdrag av grannen (anlitas speciell trädfällningsfirma har de normalt arbetsmiljöansvaret och försäkringar)
 • planerad röjning av skjutgator för jakt (styrelsen i jaktvårdsområdet kan få ett ansvar för beslutade/planerade åtgärder om det finns ekonomiska intressen, till exempel uthyrningsjakt, men troligen krävs inget körkort för personer i ett rent markägarjaktlag)
 • medlemmar i samfällighetsförening (vägförening) som jobbar med trädfällning efter styrelsebeslut (styrelsen får troligen ett arbetsmiljöansvar då verksamheten ofta har betydande ekonomisk omfattning och styrs av en styrelse till skillnad från rent ideell förening utan ekonomiska motiv och helt frivilligt, se nedan)
 • entreprenör (egenföretagare) som arbetar ensam åt uppdragsgivare har ett undantag enligt Arbetsmiljölagen, men i och med att man ofta har kollektivavtal eller en certifiering krävs ändå körkort i och med detta

 

Körkort krävs inte för

 • egenföretagare som arbetar för egen räkning, till exempel privat skogsägare som arbetar i egen skog
 • barn, barnbarn, föräldrar, farföräldrar, make/maka eller sambo till - eller annan person som delar hushåll med - privat skogsägare och som arbetar i dennes skog
 • vedeldare som köpt en trave med okapad ved och kapar veden på skogsägarens mark
 • vedhuggare som för egen räkning tar reda på redan fällda röjstammar i annans skog (där arbetet inte anses nödvändigt eller nyttigt för markägaren)
 • privatperson som arbetar med trädfällning eller vedkapning på egen tomt – däremot är denne ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på grannarnas tomter

 

Troligtvis krävs heller inget körkort för

 • ortsinnevånare som jobbar ideellt och helt frivilligt på allmänning, bygdegård eller liknande (vissa typer av helt frivilligt och ideellt arbete omfattas inte av arbetsmiljölagstiftningen, däremot har föreningsledning ett etiskt ansvar när det gäller farlig verksamhet)
 • person med certifikat för motorsåg från annat land eftersom denna eventuellt kan uppfylla kravet om det utländska beviset innefattar teoretiska och praktiska prov och minst motsvarar Säker Skogs innehåll och prov. Bör dock minst kompletteras rörande specifika svenska regler, metoder med mera

 

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 juli 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste