BioHub ska säkerställa skogens värde

Botnia-Atlantica har beviljat EU-medel till det finsk-svenska projektet BioHub. Projektets syfte är att långsiktigt säkerställa värdet på skogen och bättre kunna möta de nya industriernas råvarukrav.

     

FAKTA BioHub

Projekttidtabell: juni 2016-dec 2018

Projektledning:
Naturresursinstitutet (FI)

Övriga projektpartners: Sveriges lantbruksuniversitet (SE), BioFuel Region Bfr AB (SE), Vasa universitet (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Mellersta Österbottens utbildningssamkommun (FI), Terminalen i Bastuträsk (SE)

Budget Sverige/Finland:
2 308 997 EUR

Beviljade EU-medel:
1 385 419 EUR (60 % av budget Sverige/Finland)

Medfinansiärer:
Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Naturresursinstitutet (FI), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Sveriges lantbruksuniversitet (SE), Terminalen i Bastuträsk (SE), BioFuel Region Brf AB (SE), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Mellersta Österbottens utbildningssamkommun (FI)

 

 

   
   

BioHub är ett Botnia-Atlantica-projekt med svenska och finska partners. Projektet fokuserar på nya innovationer och affärsmodeller för att bättre kunna styra materialflöden direkt från skogen till industrin. Detta hoppas man kunna öka värdet på skoglig biomassa och för att bättre passa nya industrier.

I projektet ser man terminalen som ett nav för affärsverksamhet, oavsett om den placeras i skogen, vid industri, nära järnväg eller hamn. För att tillgodose nya industriers råvarukrav kommer stora mängder biomassa att lagras och processas vid terminaler. Dessa kan ha fler funktioner än att bara sortera, lagra och styra biomassan till industrin, uppger SLU som är en av deltagarna i projektet. 

Öka värdet

Projektet kommer att producera en ny affärs- och verksamhetsmodell för terminaler, den så kalalde BioHub-modellen, som kommer att styra materialflöden från skog till industri genom terminaler för att förbättra öka värdet på skoglig biomassa. 
Målgruppen innefattar bland annat affärsutvecklare. raffineringsindustrin. skogsindustri, kraft- och energiindustrin, skogsägare, terminalägare och operatörer, logistik- och transportföretag, maskintillverkare av både skogs och terminalutrustning samt kommuner. 

De drivande krafetrna bakom projektet strävar efter att nya terminaler ska inrättats och/eller att befintliga ska ändrat sin verksamhet "enligt projektets modell och att terminaler kommer att fungera som biobaserade affärsnav där skogsbiomassa behandlas med fokus på högsta möjliga värde. Nya industrier kommer att utveckla och befintliga kommer att expandera verksamheten på grund av en bättre, effektivare råvaruförsörjning". 

Bygga kompetens

Naturresursinstitutet i Finland leder arbetet. Partners i Sverige är SLU, BioFuel Region samt terminalen i Bastuträsk.

– Vi behöver nya innovationer och affärsmodeller för att bättre kunna styra materialflöden från skogen till industrin via terminaler. I framtiden kan terminaler få en allt viktigare roll som ett nav, en BioHub för affärsverksamhet, oavsett om den placeras nära skogen, vid industri, nära järnväg eller hamn. För att öka värdet på skogen kan en terminal ha fler funktioner än omlastning och lagring. Biomassan kan exempelvis, barkas, kvistas, krossas, flisas och kompakteras, men råvaran kan också förbehandlas på plats till exempel genom torkning och torrefiering. Morgondagens terminaler kan då leverera rätt sortiment till rätt pris, säger Magnus Matisons, projektledare på BioFuel Region, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Projektet bygger vidare på det gränsöverskridande samarbetet med Finland som pågått i 12 år och resultaten från Forest Refine. Vi är oerhört glada att på detta sätt få fortsätta bygga upp kompetens, nätverk och bidra till den bioekonomiska utvecklingen i regionen.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 juli 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste