Resistenta askar utgör hopp för arten

I Sverige är i dag nästan samtliga askar infekterade av askskottsjukan, men vissa träd har en genetisk motståndskraft mot den potentiellt dödliga sjukdomen och överlever därför. Detta har forskare vid SLU tittat närmare på.

Hoppet om att asken ska finnas kvar i skogen och kulturlandskapet lever – och vägen dit går via klonbanker med resistenta askar, menar Skogssällskapet som följt en grupp forskare från SLU som undersöker askskottsjuka.

Forskargruppen har hämtat skott från ett flertal askar till en klonbank. Skotten har tagits från träd som visat tydlig motståndskraft mot askskottsjukan. De har sedan ympats på rötter från ask.

– Vi har markerat över 500 träd i Sverige och hittills tagit skott från cirka 200 träd, berättar Jan Stenlid, professor på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på Sveriges lantbruksuniversitet, i ett uttalande.

Stoppar svampen

I projektet har forskargruppen undersökt vad som händer om man klipper av de angripna skotten och grenarna för att se om det kan hjälpa trädet att hantera svampangreppet.

– Vi klipper av grenen som blivit angripen, med 10-15 centimeters avstånd till det infekterade området. Det stoppar svampens framfart, berättar Jan Stenlid vidare.

Det enda sättet att på lång sikt hjälpa asken att överleva är att få fram individer som är mer resistenta mot askskottsjukan.

– De riktigt mottagliga träden har dött nu. Och visst är det ett problem att små träd dör först, eftersom det blir svårare att få till en föryngring då, men asken är extremt duktig på att föryngra sig, och de plantor som överlever angreppen är förhoppningsvis lite mer resistenta än askarna som dog, säger Jan Stenlid i uttalandet.

Finns hopp

Under början av 2000-talet kom larmet om att de svenaka askarna snart skulle vara försvunna och läget är fortfarande kritiskt. Sjukdomen finnsi hela Europa.

– När sjukdomen först kom på 90-talet så skyllde man de döda askarna på andra saker, man såg inte att det var en svamp som låg bakom skadorna. Om vi hade varit igång tidigare hade vi kanske kunnat stoppa framfarten, säger Jan Stenlid i uttalandet.

Men det finns hopp om att kunna rädda askarna, även om de kommer att vara en betydligt ovanligare syn än tidigare.

– Jag tror att vi om tio år kommer att samla motståndskraftiga träd i fröplantager. De flesta ”liken” kommer att vara bortplockade i skogen, och jag tror kanske inte att folk kommer att märka att det blir färre askar i Sverige, det är en så liten andel redan nu.

Något bot mot askskottsjukan finns inte i dag. Jan Stenlid tror inte heller att det kommer bli aktuellt i framtiden.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 juni 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste