Utbildning styr klimatanpassning

Är det skogsägares utbildning eller vad man värderar med sin skog och sitt skogsägande som ligger bakom hur man anpassar sig till klimatförändringar? Den frågan ställde sig forskare från SLU och Lunds universitet.

I en ny studie ledd av Kristina Blennow från Sveriges lantbruksuniversitet och Johannes Persson från Lunds universitet visas det för första gången att universitetsutbildning överträffar värdeprofil, alltså vad man värderar i sin skog, som ligger bakom skogsägares respons på klimatförändringar.

Forskarteamets resultat är viktiga då de kommer att göra det lättare att utforma framgångsrika strategier för att få skogsägare att göra viktiga förändringar i anslutning till klimatförändringarna, skriver man i ett pressmeddelande.

I sin studie visar forskarna att i de flesta fall finns det inte anledning att betvivla att utbildning kan ge skogsägare förståelse av och motiv till att anpassa sitt beslutsfattande till en värld i förändring. Detta resultat skiljer sig från vad som kan förväntas enligt den nyligen framförda ”cultural cognition thesis” (CCT) som rekommenderar att information om klimatförändringar anpassas till mottagarnas värdeprofil för att bli effektiv.

Studien publicerades i sin helhet i tidskriften PLOS ONE i maj.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 juni 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera