Bandgående skotare ett lyckat försök

I ett försök utfört av Skogforsk har en skotare försetts med banddrift. Skogforsks utvärderingar visar på mindre markpåverkan, bättre förarmiljö och möjlighet att köra betydligt fortare än med konventionell teknik i skogsbruket, konstaterar man.

En Komatsu 845 med banddrift från BAE Systems Hägglunds.
Foto: Skogforsk


 

Det svenska skogsbruket har de senaste åren gjort en strategisk satsning med ytterligare forskningsanslag till Skogforsk för att öka produktivitet, minska markpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Satsningen har bland mycket annat lett till projektet ”Gentle”, där man undersökt möjligheterna med banddrift på skotare istället för hjul.

Inom projektet har Skogforsk samarbetat med maskintillverkaren Komatsu Forest och bandvagnstillverkaren BAE Systems Hägglunds för att förse en skotare med banddrift. För att få en bra jämförelse mellan hjul och band utan påverkan från andra faktorer byggdes en Komatsu 845 om och utrustades med bandsystem från BAE Systems Hägglunds.

Flera fördelar

Resultaten från utvärderingarna visar bland annat:

  • Föraren i den banddrivna skotaren utsätts för cirka 17 procent mindre av de skadliga helkroppsvibrationerna och kan köra dubbelt så fort på Skogforsks vibrationsbana än en konventionell hjulskotare.
  • Spårdjupen minskar med 90 procent jämfört med en hjulgående skotare och 70-80 procent jämfört med en skotare försedd med bärande band på hjulen.
  • Bränsleförbrukningen minskade vid jämförande studier.
  • Bättre framkomlighet, bättre backtagningsförmåga och ökad körhastighet i snö, både spårad och ospårad.

– Det här är banbrytande resultat som gett stor insikt inför den fortsatta utvecklingen av skotare. Vi har visat att bandskotaren är ett lyckat koncept, nu krävs ytterligare satsningar för att utveckla tekniken till en kommersiell produkt, säger Björn Löfgren på Skogforsk som varit ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

– Det faktum att man kan köra fortare i terrängen och ändå ha förbättrad arbetsmiljö för förarna samt möjliggöra ett jämt virkesflöde över året skulle spara stora summor för skogsbruket årligen, säger Magnus Bergman på SCA i pressmeddelandet.

– BAE Systems Hägglunds är världsledande inom området militära bandgående fordon med hög framkomlighet och tillförlitlighet. I detta inledande projekt har vi visat att vår teknologi och kompetens på ett mycket bra sätt kan bidra till fördelar för Skogsnäringen, säger Björn Hellholm på BAE Systems Hägglunds i pressmeddelandet.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 maj 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste