"Att avskeda en aktivist"

LEDARE. Våren har varit en ögonöppnare för många. Miljöpartiet har visat sig vara en språngbräda för extremister rakt in i vår riksdag. Flera andra partier och myndigheter nöjer sig med att söka sin vänkrets bland utomparlamentariska aktivister.

De som ska styra landet och samhällsutvecklingen har visat sig kopulera i tveksamma vänkretsar. Kretsar som motarbetar den parlamentariska gången. Den betydelsefulla samhällsdebatten i människobyarna behandlar nu så smått problemet eftersom ett fåtal modiga journalister gör det alla journalister borde gjort för länge länge sedan: sitt jobb. En del extremister är således bortrensade, men finns det något fiffigt sätt att rensa bort aktivisterna?

Vi som brukar skogen kan bara hoppas att när granskningen av extremisterna är klar så fortsätter journalisterna med att skärskåda fenomenet där utomparlamentariska aktivister blev inomparlamentariska diton.

Det går inte längre att veta vem man talar med. Är det en politiker, statstjänsteman eller aktivist? Ibland tror jag dessutom att vederbörande inte vet det själv. Infiltrationen verkar vara total. En enhetschef för vatten på läns­styrelsen säger ”Om godset Greveholm vid Mälaren förlorar 100 hektar lär de inte svälta i alla fall”. Tjänstemän på Skogsstyrelsen jobbar med avverkningsanmälningar för att på fritiden hindra just avverkningar. Politiker hinner inte sluta från riksdagsutskott innan de väljs in i aktivisters styrelser. Miljömålsberedningen rekryterar en före detta generalsekreterare för Naturskyddsföreningen till sin ordförande och beredningen tar råd av en tidigare ordförande från dito förening. Och så håller det på.

Men värst av dem alla är nog ändå landsbygdsministern som puttar in två aktivister rakt in i Skogsstyrelsens styrelse. Aktivister som inte tycker om landsbygdsministerns egna officiella skogspolitik. Dessutom är dessa aktivister en potentiell läcka av information till sina internationella aktivistkollegor. Hela Europas alla skogsaktivist­grupper har nu fått fri tillgång till Skogsstyrelsens strategiska planering. Tyvärr är vi är inte förskonade inom skogsbruket. Per Lärkeryd från Norra Skogsägarna och styrelseledamot i Skogsstyrelsen har inspirerad av sina nya vänner i styrelsen lämnat ett gemensamt förslag om avverkningsskatt författat tillsammans med en grupp aktivister. Detta inom ramen för Nationella skogsprogrammet. Suck.

Men, går det att göra något åt personer som är statligt anställda och samtidigt motarbetar exempelvis skogsbruk på ledig tid? Kan man avskeda en aktivist för att han är aktivist? Länsstyrelsen i Dalarna testar gränserna för lagen om offentlig anställning genom att pröva hur engagerad i en aktivistorganisation man enligt lagen om offentlig anställning tillåts vara. I nämnda fall är det Sebastian Kirppu, artinventerare på länsstyrelsen, som på fritiden stoppar slutavverkningar. Lagrummet handlar om att en offentligt anställd på fritiden inte får hindra sitt ordinarie arbete. Fritidssysselsättningen, betald eller ej, får inte innebära en konkurrens eller riskera att försätta den anställde i en jäv­situation, inte heller skada förtroendet för arbetsplatsen eller den anställde. 

Förhoppningsvis leder en prövning av lagen till att myndighets­chefer och politiker tvingas avskeda sina anställda aktivister och ibland sig själva i rasande fart. Tills detta sker hoppas jag att riksmedia granskar och att Länsstyrelsen Dalarnas län verkligen utreder frågan på djupet.

 

Rickard Axdorff
Rickard Axdorff
Tel: 019-16 61 39
E-post: rickard@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 juni 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera