Stort intresse för stöd för att motverka markskador

Den 1 april gick ansökningstiden för kompetensutvecklingsstöd för att motverka markskador inom skogsbruk ut. 20 ansökningar på totalt 25 miljoner kronor har kommit in.

Stödet "Kompetensutveckling och rådgivning" är en del av EU:s landsbygdsprogram. Det finns sammanlagt 100 miljoner kronor i budgeten, varav 13 är öronmärkta för stöd för att motverka markskador. Företag och organisationer kan söka stödet genom så kallade utlysningar.

Syftet med stödet med tema markskador är att öka kunskaperna om problemen med markskador i skogsbruket och hur de kan förebyggas och undvikas. Den här gången fanns 13 miljoner kronor att söka, fördelat på tio miljoner kronor till kurser och utbildningar samt tre miljoner kronor för informationsinsatser.

– Intresset är stort och pengarna räcker inte till alla. Vi har fått in omkring tjugo ansökningar på sammanlagt drygt 25 miljoner kronor, berättar Carina Berggren, stödansvarig på Skogsstyrelsen, i ett uttalande.

Vilt nästa

Handläggningen av ansökningarna pågår nu. De ska bland annat att poängsättas utifrån olika kriterier. Ansökningarna med högst poäng får stöd.

Skogsstyrelsens ambition är att kunna fatta beslut om stöd i juni.

– Vi kommer att jobba stenhårt för att fatta beslut så snart vi kan och ge de sökande besked om vilka som får stöd och inte. Samtidigt måste vi ha respekt för att stödet har en helt ny utformning, liksom handläggningssystem och regelverk. Det är därför svårt att ge exakta besked om hur lång tid det kommer att ta, säger Carina Berggren vidare i uttalandet.

Nästa utlysning inom kompetensutvecklingsstödet handlar om en viltstam i balans och ska enligt plan ut efter sommaren. Mer information om datum och denna utlysnings innehåll kommer att finnas på Skogsstyrelsens hemsida.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 maj 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste