Kombination av raps och skog i nytt drivmedel

Verdis Polaris Vintra är ett nytt vässat biobränsle som består av rapsolja samt oktanol och metanol från skogsråvara. 

Det nya biobränslet Verdis Polaris Vintra testas nu i full skala. Bränslet består av rapsolja och skogsråvara. Ilustration: Energifabriken/Perstorp BioProducts

Verdis Polaris Vintra ska ha positiva egenskaper så som lägre viskositet och ökad köldtålighet. Genom att använda råvaror och produktionsanläggningar från skandinavien minskar också transportsträckorna, vilket leder till hög klimatnytta över hela kedjan. Oktanolen bidrar också till lägre emissioner av koloxid och sot. 

– I den första fullskaletesten är tio procent av råvarorna skogsbaserade. Bränslet klarar dagens biodieselstandard och kan därmed användas i en vanlig biodieselanpassad dieselmotor, säger Lars Lind, vd Perstorp BioProducts, i ett pressmeddelande. 

I nästa steg kommer andelen oktanol öka så att 40 procent består av skogsbaserad råvara, förklarar han vidare.

Projektet drivs av Energifabriken AB och Perstorp BioProducts samt transportörerna Ernst Express, Helgenäs Transporter och Inlandsbanan.

– Vi behöver en större råvarubas för tillverkning av biodrivmedel. Denna nyhet skapar möjligheter för skogsbaserade råvaror och skapar också möjlighet att säkra en utmärkt vinterdrift, säger Charlotte Elander, vd Energifabriken. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 april 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste