Söktjänst för avverkningsområden upprör

Från och med februari kan alla som är intresserade se vilka områden som är anmälda för avverkning. Tjänsten har fått kritik från markägarhåll.

       

Patrik André på Skogs­styrelsen förstår kritiken från skogsägarna, men menar att myndigheten har ett ansvar om att redovisa information för allmänheten.
Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen

 

     

 

På Skogsaktuellt facebooksida har flera kritiska ­röster höjts mot den nya söktjänsten:

 

Jag skriver normalt inte klagovisor, men här är ett exempel på hur en myndighet ”klampar in” i skogar som vi brukar & sedan sprider till kreti & pleti. Hur skull det se ut om alla trädgårdar & tomtmarker, industriytor mm skulle exponeras på detta viset? Vilket liv det skulle bli från dessa grupper.... eller??............ MEN välkomna till våra skogar inom allemansrättens ramar. Vandra, njut, plocka bär & svamp, möt vilda djur, möt oss skogsbrukare.

Mats Helge

 

Ska f-n inte var officiellt så att Naturskyddsföreningen kan lalla runt.

Bengt Augustsson

 

Jag hoppas detta är ett skämt?! Om denna tjänst blir verklighet är det ju samma sak som att Skogsstyrelsen underkänner sej själva.

Svensson Maria

 

 

 

 

 

Genom nya kartskikt i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogliga grunddata som nu är öppen för allmänheten kan vem som helst gå in och söka på områden som avverknings­anmälts under de senaste fem åren samt datum för anmälan. För att se om avverkningen har genomförts eller inte kan man söka på utförda avverkningar, vilket är information som funnits i karttjänsterna sedan tidigare. Kartorna visar inte ägar- eller fastighetsuppgifter.
– Vi är glada över att äntligen kunna presentera avverkningsanmälningar så att allmänhet och andra kan ta del av dem. Skogen berör och intresserar många och då är det bra om information om vad som händer i skogen finns mer lättillgängligt, säger Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen, i ett uttalande.
Bland annat har den ideella naturvården länge efterfrågat tillgång till digital information om avverkningsanmälningar, uppger myndigheten.

Massiv kritik

Kritiken har inte låtit vänta på sig från skogsägarhåll och Skogsaktuellt har haft kontakt med bekymrade läsare. Man oroar sig över att bli uthängd.
Patrik André, kartchef på Skogsstyrelsen, kan förstå oron från markägarna, men säger att det egentligen inte skett någon större förändring.
– Att vi lägger ut det på nätet nu gör att det blir mer tydligt, men själva informationen har alltid funnits. Innan det här blev datoriserat för 5-8 år sedan sköttes det pappersvägen och då var det öppet för alla att se. Det fanns till och med de som prenumererade på den här informationen. Men i och med att vi gjorde det digitalt försvann det. Då fick vi kritik för det: varför höll vi det hemligt? säger han.
– Sedan går det inte att se vilken person det gäller när man söker i tjänsten, bara var avverkningen ska ske.
Men borde det inte ganska enkelt gå att ta reda på vem som äger marken ändå?
– Det gör det säkert med dagens teknik, i dag kan man ju ta reda på det mesta bara genom att googla. Det är ett bekymmer för den personliga integriteten över lag, säger André.
– Vi försöker hålla integritetsfrågan högt, men vi är en myndighet så vi måste ha öppenhet. Vi måste ta ställning till sådana här saker hela tiden där nyttan ställs mot integritet. En personlig integritet är viktig, men på det stora hela är det bra om alla har samma information. Öppenheten är grundbulten i vårt sätt att tänka.

 

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 02 mars 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera